Sadow Parish 2010

Sadow Parish 2010

Tuesday, January 4, 2011

ZEGAR WIEŻOWY „KORFHAGE”


     Zegar  wieżowy  w  Trestnie  zainstalowany  na  wieży  Kościoła  filialnego  pw. Niepokalanego  Poczęcia  NMP  w  Trestnie  składa  się  
z  czterech  okrągłych  tarcz,  czterech  przekładni  wskazań,  rozrządu  oraz  mechanizmu  zegarowego.
     Tarcze  z  zamontowanymi  przy  nich  przekładniami  wskazań  łączą  się  za  pośrednictwem  pędni  z  rozrządem,  rozrząd  natomiast  połączony  jest  z  półgodzinnym  mechanizmem  zegarowym  umiesz-czonym  poniżej  na  klatce  schodowej  ( na  wysokości  chóru ).
     Mechanizm  zegara  znajduje  się  na  żeliwnym  stojaku.  Zegar  został  wykonany  w  latach  20-tych  XX  wieku  przez  firmę  Korfhage  z  Osnabrück  w  Saksonii
Mechanizm  składa  się  z  żeliwnego  korpusu  mieszczącego  podzespoły  o  napędzie  obciążnikowym :  chodu  i  bicia  godzin.  Podzespół  chodu  wyposażony  jest  w  napędzany  różnicowo  wychwyt  Grahama.  Mechanizm  zegara  znajduje  się  w  dobrym  stanie.  Na  stojaku  umieszczona  jest  tabliczka  znamionowa  z  sygnaturą :  
"Ed. Korfhage & Söhne Buer Bz. Osnabrück".


Zabytkowy  mechanizm  zegara  i  chroniącą  go  szafę  poddano  pracom  konserwatorskim,  które  przywróciły  im  oryginalny  wygląd.  Mocno  zniszczone  tarcze  zegarowe,  m.in.  w  wyniku  ostrzelania  ich  przez  Rosjan  w  roku  1945,  dopiero  po  renowacji  w  roku  2010  odzyskały  swój  blask.  Konserwacji   zabytkowego  zegara  dokonał  zegarmistrz,  konserwator  zegarów  Pan  Marek  Batycki  z  Wrocławia.

No comments:

Post a Comment