Sadow Parish 2010

Sadow Parish 2010

Tuesday, January 4, 2011

WILLY ZACHER

A W  Do  każdego  więc,  który  się  przyzna  do  Mnie  przed  ludźmi, 
przyznam  się  i  Ja  przed  moim  Ojcem,  który  jest  w  niebie  -  Mat. 10.32

Nauczyciel  w  Trestnie  ( Treschen ), 
podpułkownik  i  dowódca  pułku, 
25.XII.1892  w  Sławie  ( Schlesiersee )
30.VIII.1942  na  Wschodzie. 
Był  chrześcijańskim  wychowawcą, 
zapalonym   żołnierzem, 
wiernym  sługą  swojego  Kościoła, 
który  z  pełną  ofiarnością  zainicjował  budowę  tej  świątyni, 
wspierał  i  opiekował  się  nią

No comments:

Post a Comment