Sadow Parish 2010

Sadow Parish 2010

Friday, November 6, 2020

Guest Post by Christoph Sottor: Notes of the History of Balcarzowice and Sieroniowice

 Dopiski do historii Balcarzowic i Sieroniowic. Na łamach „Strzelca” nie pisano do tej pory o przeszłości dwóch wsi gminy Ujazd: Balcarzowice i Sieroniowice. O początkach tych wsi i ich dziejach aż do końca XVII w. nic nie było wiadomo. Tu trochę nowych ustaleń dt. historii tych wsi. 

Aż do końca XIII w. obszar pomiędzy Strzelcami i Toszkiem to było bezludzie. Dopiero gdy dla księcia Alberta wydzielono księstwo strzeleckie (1323) pojawiają się informacje o nowych wsiach. I tak, w dokumencie z 20.09.1342 r. książę strzelecki Albert wystawia dokument dt. Bogussija de Sironowitz (Bogusz z Sieroniowic) i Iaczko de Walcerzowicz (Jacek z Walcerzowic). Z tego samego dokumentu dowiadujemy się o istnieniu obydwu sąsiednich wsi. Wsie powstały pewnie wcześniej, ale były tak małe, że nie uznawano je za osady. Aż do XV w. nic nie wiadomo o właścicielach Sieroniowic. Trochę więcej można znaleźć o właścicielach Balcarzowic zwanych do połowy XVII w. Walcerzowicami. 

W XVI w. właścicielami Walcerzowic byli Walcerzowscy i od nich wieś miała nazwę. Wg. Bartosza Paprockiego ok. 1600 r. pieczętowali się oni herbem Kornicz – krzyż św. Andrzeja na podium. W XV w. byli „de Walcerowic”, ale czy to ten sam ród to niejasne. 6.10.1438 r. w Toszku Mikosz de Walcerowic potwierdził zawarcie umowy pomiędzy książętami oświęcimskimi a królem Polski w sprawie uznania królewicza Kazimierza Jagiellończyka za króla Czech. Na jego pieczęci herbowej widnieją 4 lilie i ponad nimi grot strzały. Jeżeli to ten sam ród Walcerzowskich to w XVI w. musieli zmienić herb albo jest to nieznana odmiana herbu Kornicz. W spisie szlachty toszeckiej z 26.04.1472 r. wymieniony jest Niklas de Walczersdorf a w dokumencie z 1463 r. jest Ondrzey Philna z Walterzowicz i „pani z Walterzowic”. 

Następne wiadomości o Walcerzowskich są dopiero z końca XVI w. Wtedy byli oni także właścicielami Herby rodów balcarzowickich do końca XVII wieku. Od lewej: Mikosza de Walcerowic z 1438, Walcerzowskich XVI i XVII wiek, Gosickich, Śliwców i Laryszów. Sieroniowic. Któraś z córek Walcerzowskiego otrzymała w wianie połowę Sieroniowic. Może była to Walcerzowska, która wyszła za mąż za Jerzego Biberstein von Bogisko na Chechle. Już wcześniej Walcerzowscy musieli założyć w Sieroniowicach folwark z dworem i powstała nowa część wsi. Dzisiaj to część Sieroniowic po zachodniej stronie DK 88. Do 1930 r. były to Sieroniowice Małe albo Schironowitz von Posadowsky. Przed 1688 r. w połowie drogi między Sieroniowicami Małymi i Brzeziną powstał folwark Grzeboszowice a w XIX w. działał tam kamieniołom. Ok. 1700 r. właścicielką Sieroniowic Małych była Elisabeth Bawor von Obsdorf, żona Karla Nikolausa von Kalinowski. 7.03.1722 r. kupił za 6 000 florenów i 100 fl. kluczowego Sieroniowice Małe Andreas von Wehner z Błotnicy. W 1726 r. dokupił Nogowczyce i te dobra Nogowczyce – Sieroniowice Małe były stamtąd zarządzane przez dzierżawcę albo zarządcę. Do 1784 r. wsie były własnością von Wehner a od tego roku do 1850 r. von Posadowski – Wehner. Od 1850 r. byli oni właścicielami folwarków i pól w Nogowczycach i w Grzeboszowicach. W 1930 r. folwark w Nogowczycach został rozparcelowany a w Grzeboszowicach pozostał ich własnością do stycznia 1945 r. W 1930 r. Schironiowitz von Posadowsky połączyły się z Schironowitz von Renard i utworzyły wieś Schironowitz. 

Sieroniowice Wielkie w 1463 r. były własnością Bogussa z Syronowicz (chyba wnuk Bogusz z 1342) a potem Walcerowskich do 1538 r. Wtedy to ostatni znany męski przedstawiciel rodu Jakub Walcerzowski (żona miała na imię Katarzyna) sprzedał Sieroniowice i wyprowadził się do Opola, gdzie kupił dom na rynku i zagrodę przed Bramą Bytomską. W 1569 r. sprzedał zagrodę. Dalsze jego losy są nieznane. Kto kupił Sieroniowice Wielkie to nie wiadomo. Od tej pory aż do końca XVII wieku chyba często zmieniali się właściciele tej połówki wsi. W 1695 r. właścicielem był hrabia Karl Samuel Colonna de Fels ze Strzelec i od tej pory Sieroniowice Wielkie były częścią dóbr strzeleckich. W 1815 r. odziedziczył je Andreas Maria von Renard i Sieroniowice przemianowano na ”Schironowitz von Renard”. W 1825 r. Renard założył, przy drodze do Nogowczyc, kolonię „Schroll”. Wieś pozostała jego własnością do 1850 r., ale nazwę pozostawiono do połączenia obydwu wsi w 1930 r. 

W II poł. XVI w. Balcarzowice odziedziczyła Dorota Walcerzowska z Walcerzowic. Dorota wyszła za mąż za Melchiora Gosickiego z Goszczyc herbu Jastrzębiec (nazwisko też w formie - Goszczycki z Goszczyc). Mieli 4 dzieci - Mikołaj, Joanna, Walenty i Adam. Najmłodszy syn Adam Gosicki (zm. przed 1625) na Balcarzowicach ożenił się z Ewą Dluhomil z Bierawy (zm.1626, zachował się jej testament z 1625 r.), córką Kaspara Dluhomila z Bierawy na Ujeździe. Mieli oni 2 synów: Kaspara i Jerzego, i 2 córki: Ewę i Annę. Kaspar i Jerzy przejęli Walcerzowice w 1625 r. Jerzy miał potem Sieraków Śląski koło Lublińca, który zabrali Gosiccy w 1627 r. Samborowi Kosickiemu z Zakrzowa na Łagiewnikach za długi. W Walcerzowicach pozostał Kaspar, ale o nim nic nie wiadomo. Żył jeszcze w 1648 r. Kaspar Gosicki chyba nie miał dzieci i Walcerzowice sprzedano Śliwcom z Centawy. 

W 1625 r. właścicielem sąsiedniego Kotulina był Krzysztof Larysz z Naczęsławic. Jego syn Jan Fryderyk von Larisch pan na Kujawach i Centawie (chyba miał ½ Centawy) poślubił Annę Gosicką córkę Achatia Gosickiego na Goslawicach syna Walentego Gosickiego. Syn Anny Gosickiej Johann Franz von Matha Larisch z Ligoty i Karwiny pan na Kujawach 07.08.1687 r. ożenił się z Dorotą Barbarą Śliwcową ze Śliwiec dziedziczką państwa centawskiego (Centawa, Błotnica, Olszowa, Płużnica, Warmątowice i Balcarzowice) i po jej śmierci w 1689 r. odziedziczył te dobra. Sprzedał je za 36 000 guldenów 12.04.1706 r. Andreasowi Wehner (od 11.1706 von Wehner). Ten w 1722 r. dokupił Sieroniowice Małe z Grzeboszowicami i w 1726 r. Nogowczyce. Odtąd (1706 r.) do 1850 r. Balcarzowice pozostawały własnością rodu von Wehner a od 1784 r. von Posadowski – Wehner. Do 1930 r. posiadali oni folwark w Balcarzowicach, który został wtedy rozparcelowany. 

W czasach gdy właścicielami wsi byli Śliwcowie z Centawy, czyli od połowy XVII wieku nastąpiła zmiana pisowni nazwy wsi. Zamiast „Walcerzowice” pisano „Balcarzowice”. Pewnie jakiś pisarz urzędowy postawił literę W na sztorc „3” i tą odczytano jako B. Najstarsze znane zapisy nazwy „Balcarzowice” zostały zamieszczone w protokołach wizytacyjnych parafii Kotulin w 1679 r. i w 1688 r. 

Oprac. Christoph Sottor

Saturday, October 31, 2020

Saaringen Parish and My Ancestors

 Saaringen

 
1663  +    Martin Liere
 
 
00.00.1661  *    Maria Schultze, Vater Andreas
 
02.11.1666  *    Matthias Schultze, Vater Andreas
 
29.10.1667  *    Anna Schultze
 
13.11.1668  *    Margaretha Schultze, Vater Andreas
 
17.12.1671  *    Adam Schultze, Vater Joachim
 
10.07.1679  *    Anna Schultze, Vater Jochim
 
27.02.1683  *    Tobias Schultze, Vater Joachim
 
29.01.1688  *    Georgius Schultze, Vater Andreas
 
27.11.1690  *    Maria Schultze, Vater Andreas
 
00.00.1722  *    Andreas Loewe
 
02.11.1748  *    Michael Naetebusch, unehelicher Sohn des Michael Schultze wurde von
                       Maria Naetebusch entbunden
 
 
23.05.1754  *    Michael Schultze, Vater Michael
 
 
 
20.06.1641  oo   Martin Liere, mit ? hat der Pfarrer nicht mehr gewusst!
 
21.10.1648  oo   Andreas Schmidt, ein Witwer, mit Peter Seegers Witwe
 
26.06.1654  oo   Andreas Schmidt, Maria Prossdorf aus Gortz
 
22.11.1663  oo   Michael Albrecht , Jungfer Anna Liere
 
1.Adv.1670  oo   Joachim Schultze, Catharina Karkmann?
 
13.11.1687  oo   Andreas Schultze, Anna Haeuser
 
22.10.1704  oo   ..........? ( hier hat der Pfarrer eine Luecke gelassen) mit Sophia Vogeler
 
28.01.1721  oo   Peter Schmidt, Maria Elisabeth Albrecht
 
12.11.1744  oo   Andreas Wiese, Margareta Elisabeth Liere
 
04.02.1751  oo   Johann Christoph   ? , Catharina Linnemann, Vater Tomas aus Marzahne
 
13.11.1792  oo   Junggeselle Johann Friedrich Wennemede, 24 Jahre, Cossat, Schoeppe, Kirchenvosteher, Fischer
                       Dorothea Schmidt, nachgelassene Witwe, des Joachim Wiese, 24 Jahre
 
08.11.1793  oo   Junggeselle Christian Veit, 36 Jahre,  Grenadier, Sohn des Christian
                       Maria Sophia Klessen, nachgelassene Witwe des Gottfried Schueler, 47 Jahre
 
26.12.1816  oo   Friedrich Preuss 26 Jahre, Landwehrmann, Sohn des Peter
                       Maria Elisabeth Schmidt, 29 Jahre, uneheliche Tochter des Johann Schmidt
 
05.12.1823  oo   Johann Andreas Wennemede, Luise Caroline Schmidt, Tochter des Johann Andreas
Sterbefaelle Saaringen
 
26.11.1641  +    Andreas Schultz
 
16.01.1654  +    Margaretha Schmidt, 9 Wochen, Vater Andreas Schmidt
 
03.11.1659  +    Soehnchen von Andreas Schultze
 
01.12.1665  +    Kind von Anna Schultze gestorben
 
01.04.1668  +    Susanna Schultz, 15 Jahre, Vater Andreas
 
Pfing. 1681  +    Catharina Schultze, Vater Joachim
Montag
 
09.10.1707  +    Maria Schultze, Ehefrau des Christian Wulkow
14.10.1707
 
05.01.1745  +    Margaretha Elisabeth Liepe, des Andreas Wiese Ehefrau
10.01.1745
 
09.05.1771  +    Elisabeth Schrobsdorf, Witwe des Herrn Tobias Wennemann 86 Jahre
10.05.1771
 
17.08.1771  +    George Paul, Schiffsunfall
 
17.01.1802  +    Catharina Elisabeth Lindemann, Witwe des Andreas Haeuser
19.01.1802
 
27.12.1825  +    Maria Dorothea Schmidt, Ehefrau des Friedrich Wennemann, Kirchenvorsteher, 61 Jahre, 7 Monate
 
Geborene
 
17.02.1661  *    Maria Schultze, Vater Andreas
 
02.11.1666  *    Matthias Schultze, Vater Andreas
12.11.1666  ~
 
20.10.1667  *    ein uneheliches Kind der Anna Schultze
 
13.11.1668  *    Margaretha Schultze, Vater Andreas
 
29.01.1688  *    Georgius Schultze, Vater Andreas ein Knecht
09.02.1688  ~
 
27.11.1690  *    Maria Schultze, Vater Andreas
03.12.1690  ~
 
hier scheinen die Schultzes zu Hause gewesen zu sein.
  

Friday, October 23, 2020

Bagow Parish

 Bagow

 
03.09.1669  ~    Thomas Schmidt
 
31.03.1673  ~    Andreas Schmidt
 
24.07.1679  ~    Martin Schmidt
 
03.10.1683  *    Johannes Schmidt
08.10.1683  ~
 
08.05.1683  *    Erdmund Schmidt
11.05.1686  ~
 
03.09.1701  ~    Elisabeth Schmidt, Vater Erdmann
 
07.05.1704  ~    Erdmund Schmidt, Vater Erdmund
 
13.03.1714  *    Catharina Schmidt, Vater Erdmann
 
13.01.1719  *    Levin Jacob Schmidt, Vater Christoph, Wildhirte
 
20.01.1721  *    Anna Elisabeth Schmidt, Vater Christoph, Wildhirte
 
24.05.1723  *    ein totes Toechterchen geboren, Vater Hans Schmidt
 
14.11.1723  *    Levin Friedrich Loewe, Vater, Levin, ein Paechter
 
20.03.1725  *    Dorothea Schmidt, Vater Hans
20.03.1725  ~
 
20.08.1725  ~    Joachim Vogeler, Vater Joachim
 
02.07.1728  *    Charlotta Vogeler, Vater Joachim
04.07.1728  ~
 
05.10.1733  *    Soehnchen NN, Vater Andreas Schultze
07.10.1733  ~
 
06.11.1733  *    Ernst Christian Schmidt, Mutter Maria Schmidt
 
22.12.1787  *    Louisa Dorothea Schultze, Vater Andreas
26.12.1787  ~
 
05.07.1736  *    Peter Vogeler, Vater Joachim
08.07.1736  ~
 
07.11.1737  *    Andreas Schultze, Vater Andreas
11.11.1737  ~
 
29.05.1739  *    Johann George Schmidt, Vater Hans
31.05.1739  ~
 
11.08.1722  *    Anna Elisabeth Schultze, Vater Tobias Schultze
14.08.1722  ~
 
27.05.1740  *    Sabina Maria Schultze, Vater Andreas
29.05.1740  ~
 06.06.1757  *    Carl Christoph Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
12.06.1757  ~
 
16.11.1758  *    Maria Louise Gottlieb Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
21.11.1758  ~
 
00.00.1760  *    Dorothea Sophia Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Schultze
 
 
03.03.1761  *    Joachim Andreas Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meyer
06.03.1761  ~
 
04.04.1762  *    Joachim Friedrich Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
04.04.1762  ~
 
12.02.1764  *    Johann Christian Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meyer
14.02.1764  ~
 
27.03.1765  *    Joachim Friedrich Schultze, Vater Michael, Mutter Maria Elisabeth Schleicher
31.03.1765  ~
 
28.07.1766  *    Peter Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meyer
 
27.02.1768  *    Maria Dorothea Friederike Schultze, Vater Michael Mutter Maria Elisabeth Schleicher
02.03.1768  ~
 
04.11.1701  oo   Hans Schultze, Wildhirte, Catharina Kueh
 
06.10.1702  oo   Martin St....? Catharina Schmidt, Tochter des Erdmann
 
08.09.1706  oo   Martin Jaelche, Elisabeth Vogeler
 
03.09.1707  oo   Christian Schultze, Maria...?
 
dom. rogate oo   Hans Schmidt, Sophia Wolter
1716
 
26.10.1719  oo   Jacob Schultze, Elisabeth Goetscher
 
27.08.1720  oo   Levin Loewe, Margarethe Protz, Tochter des Christian
 
09.06.1723  oo   Andreas Neye, Anna Sophia Schmidt, Tochter des Erdmann
 
01.11.1724  oo   Andreas Wernicke, Maria Schmidt, Tochter des Erdmann
 
20.11.1724  oo   Joachim Vogeler aus Gortz,  Mutter Dorothea Klessen
 
03.11.1727  oo   Joachim Schmidt Ackermann, Susanna Wiese
Bagow
 
24.05.1740  *    Sabina Maria Schulze, Vater Andreas
24.05.1740  ~
 
01.06.1743  *    Maria Dorothea Schultze, Vater Andreas
03.06.1743  ~
 
06.06.1753  *    Carl Christoph Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
12.06.1753  ~
 
16.11.1758  *    Luise Gottlieb Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
21.11.1758  ~
 
13.07.1760  *    Carl Johann Ludewig Fricke, Vater Peter, Ackermann
17.07.1760  ~
 
19.10.1760  *    Dorothea Sophia Schultze, Vater Christian, Arrendator, Mutter Maria Elisabeth Voigt
23.10.1760  ~
 
04.04.1763  *    Joachim Friedrich Schultze, Vater Christian, Mutter Elisabeth Sophia Voigt
 
12.02.1764  *    Joachim Christian Vogeler, Vater Joachim, Bauer in Bagow, Mutter Marie Dorothea Meyer
14.02.1764  ~
 
24.07.1764  *    Maria Dorothea Lembcke, Vater Peter, Soldat, Mutter Maria Dorothea Schultze
29.07.1764  ~
 
27.03.1765  *    Joachim Friedrich Schultze, Vater Michael, Soldat, Mutter Maria Elisabeth Schleicher
31.03.1765  ~
 
28.07.1766  *    Peter Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meyer
31.07.1766  ~
 
0?.08.1768  *    Maria Dorothea Friederike Schultze, Vater Michael, Dienstknecht, Mutter Marie Elisabeth Schleicher
07.08.1768  ~
 
12.04.1768  *    Peter Lembcke, Vater Peter, Soldat, Mutter Maria Schultze
16.04.1768  ~
 
30.10.1670  oo   Augustin Liepe, Maria Koch
 
08.09.1676  oo   Peter Juessen, Sophia Koch
 
09.04.1678  oo   Michael Droescher, Sophia Koch, Witwe des Peter Juessen
 
03.03.1700  oo   Hans Georg Lindo, Margarethe Schmidt
 
04.11.1701  oo   Hans Schultze, Catharina Kuhschueller
 
06.10.1701  oo   Martin ?, Catharina Schmidt
 
21.02.1715  oo   Martin Jaehlinge(Jaelicke), Kuester,Catharina Lacke, Tochter des Joachim, Schulmeister in Gortz
 
02.01.1716  oo   Andreas Grothe, Buerger und Fischer, Anna Koch
 
dom. Rogate oo   Hans Schmidt, Sophia Welter
1716
 
08.11.1719  oo   Jocob Schultze, ein alter Bauer von etliche 70 Jahre, Elisabeth, nachgelassene Witwedes Joachim Goetsche
 
27.08.1720  oo   Levin Loewe, Margarethe Protz, Tochter des Christian
 
15. p. Trin.  oo   Tobias Loewe, Jaeger, Eva Kogge, Witwe des Peter Schmidt
1721
 
09.06.1723  oo   Andreas Neye, Zweihuefner, Jungfrau Anna Sophia Schmidt, Tochter des Erdmann 
 
01.11.1724  oo   Andreas Wernicke, Jungfrau Maria Schmidt, Tochter des Erdmann
 
20.11.1724  oo   Joachim Vogeler, Maria Dorothea Klessen, Witwe des Joachim Schlueter
 
03.11.1727  oo  Joachim Schmidt, Ackerknecht, Susanna Wiese
 
24.11.1729  oo   Hans Rickenberg, Dorothea Elisabeth Ost
 
03.11.1734  oo   Andreas Schultze, Sabina Mesenberg
 
07.01.1738  oo   Hans Schmidt, Jungfrau Anna Saeger
 
22.10.175?  oo   Johann Paul, Dienstknecht, Maria Natebusch
 
22.11.1753  oo   Joachim Friedrich Luederitz, Charlotta Vogel, Tochter des Joachim
 
09.11.1758  oo    Joachim Vogeler, Bauer, Jungfrau Maria Dorothea Meyer, Tochter des  Christian aus Radewege
 Geburten Bagow
 
26.08.1797  *    Johanna Sophia Huth, Vater Peter, Mutter Anna Sophia Schultze
02.09.1797  ~
 
07.12.1798  *    Maria Louisa Friederica Vogeler, Vater Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neyen
09.12.1798  ~
 
21.01.1799  *    Johann Friedrich Vogeler, Vater Peter, Mutter Dorothea Sophia Grentzel
27.01.1799  ~
 
22.11.1800  *    Christian Friedrich Grentzel, Vater Johann Friedrich Ludewig, Mutter Maria Charlotta Vogeler
30.11.1800  ~
 
12.12.1800  *    Joachim Andreas und Maria Dorothea Vogeler (Zwillinge) Vater Johann christian, Mutter Maria Louisa Neyen
14.12.1800  ~
 
25.02.1801  *    Michael Friedrich Kogge, Vater Michael, Mutter Maria Elisabeth Schmidt
04.03.1801  ~
 
30.09.1801  *    Dorothea Louisa Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Luisa Lenschen
11.10.1801  ~
 
09.12.1801  *    Dorothea Louisa Friederica Vogeler, Vater Peter, Mutter Dorothea Sophia Grentzel
13.12.1801  ~
 
02.04.1802  *    Carl Friedrich Vogeler, Vater Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neyen
11.04.1802  ~
 
02.06.1803  *    Carolina Friederica Grentzel, Vater   Johann Friedrich Ludewig, Mutter Maria Charlotta Vogler
05.06.1803  ~
 
03.12.1803  *    Carl Friedrich Eggebrecht, Vater Christian Friedrich, Mutter Friederica Schultze
11.12.1803  ~
 
09.12.1803  *    Joachim Christian Vogeler, Vater Peter, Mutter Dorothea Sophia Grentzel
18.12.1803  ~
 
26.11.1804  *    Dorothea Sophia Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Louisa Lenschen
09.12.1804  ~
 
18.12.1804  *    Maria Dorothea Breslau, Vater Johann Andreas, Mutter Maria Dorothea Palm
27.12.1804  ~
 
11.01.1805  *    Joachim Andreas Grentzel, Vater Johann Friedrich Ludewig, Maria Charlotta Vogeler
20.01.1805  ~
 
23.04.1805  *    Christina Louisa Grentzel, Vater Friedrich, Mutter Anna Luisa Palm
26.04.1805  ~
 
24.10.1805  *    Maria Louisa Vogeler, Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neye
03.11.1805  ~
 
21.08.1806  *    Carl Friedrich Wilhelm Droescher, Vater Andreas, Mutter Anna Sophia Schultze
31.08.1806  ~
 
21.05.1807  *    ?..., Vater Johann Andreas Breslau, Mutter Maria Dorothea Palm
 
25.12.1807  *    Joachim Friedrich Vogeler, Vater Joachim Andreas, Mutter Dorothea Sophia Gruenefeld
03.01.1808  ~
Bagow
Gestorbene:
 
07.11.1669  +    Soehnchen von Thomas Schmidt
 
20.02.1702  +    ein Kind von Hans Fricke, ein Schneider
 
19.02.1702  +    Elisabeth Schmidt, Toechterchen von Erdmann
 
14.03.1714  +    Catharina Schmidt, Toechterchen von Erdmann
 
23.03.1716  +    Anna, Ehefrau von Jacob Schultze
29.03.1716
 
26.02.1720  +    Hans Schmidt
01.03.1720
 
07.12.1721  +    Christoph Schmidt, ein Wildhirte
10.12.1721
 
20.12.1723  +    Anna Elisabeth Schmidt, Toechterchen von Christoph, Wildhirte
 
22.04.1730  +    Thomas Schulze
24.04.1730
 
Geborene:
 
04.03.1769  *    Maria Charlotte und Anna Dorothea (Zwillinge ) Vater Joachim Vogeler, Mutter  Maria Dorothea Meier
04.03.1769  ~
 
22.11.1771  *    Anna Louisa Palm. Vater Andreas, ein Bauer, Mutter geborene Schoeneberg
24.11.1771  ~
 
04.05.1772  *    Andreas Vogeler, Vater, Andreas, ein Bauer, Mutter Maria Dorothea Meier
06.05.1772  ~
 
18.12.1773  *    Maria Elisabeth Kogge, Vater Michael Kogge, Mutter Maria Schulze
22.12.1773  ~
 
28.09.1774  *    Maria Charlotta Palm, Vater Andreas, Mutter, geborene Schoeneberg
30.09.1774  ~
 
14.02.1775  *    Joachim Christian Schmidtsdorff, Vater Andreas
17.02.1775  ~
 
21.05.1775  *    Martin Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meier
23.05.1775  ~
 
01.03.1776  *    Joachim Peter Christian Vogeler, Vater Peter, Mousquetier, Mutter Charlotte Nielebock
03.03.1776  ~
 
24.02.1778  *    Johanna Charlotta Vogeler, Vater Peter, Mutter Charlotte Nielebock
 
28.03.1778  *    Maria Dorothea Friederike Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Dorothea Meier
29.03.1778  ~
 
01.08.1780  *    Erdmann Droescher, Vater Michael, Mutter Sophie Schultze
06.08.1780  ~
 
19.11.1781  *    Joachim Friedrich Palm, Vater Andreas, Mutter geborene Fabian
23.11.1781  ~
 
08.09.1786  *    Dorothea Sophia Lindemann, Vater Joachim, Pferdehirte Mutter Luise Jagermann
10.09.1786  ~
 
18.10.1786  *    Christian Friedrich Liborius, Vater Johann Ernst, Mutter Sophia Lindemann
22.10.1786  ~
 
03.03.1786  *    Andreas George Christian Friedrich Liepe, Vater Andreas, Mutter Dorothea Sophia Schoeckel
04.03.1786  ~
 
14.09.1788  *    Dorothea Louisa Hintze, Vater Christian, Mutter Maria Dorothea Schultze
17.09.1788  ~
 
15.11.1789  *    Maria Elisabeth Kogge, Vater Michael, Maria Elisabeth Schmid
19.11.1789  ~
 
10.02.1791  *    Maria Louisa Kogge, Vater Michael, Maria Elisabeth Schmid
15.02.1791  ~
 
13.08.1792  *    Anna Sophia Niethe, Vater Christoph, Mutter Anna Sophia Schultze
19.08.1792  ~
 
13.02.1793  *    Carolina Friederica Charlotta Vogeler, Vater Joachim, Mutter Maria Louisa Leschen
 
12.10.1794  *    Wilhelm Friedrich Niethe, Vater Christoph, Mutter Anna Sophia Schultze
16.10.1794  ~    (Friedrich Wilhelm war der Ur-Ur-Ur-Großvater von Klaus )
 
30.11.1795  *    Johann Friedrich, war ein Hurenkind von Maria Louisa Lenschen, die Ehefrau von Joachim Vogeler
04.12.1795  ~    der Vater war Johann Friedrich Thiele (krass, wie der Pfarrer den Eintrag aufgeschrieben hat )
 
18.04.1796  *    Peter Johann Chtistian Vogeler, Vater Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neyen
24.04.1796  ~
 
21.06.1796  *    Maria Sophia Kogge, Vater Michael, Mutter Maria Elisabeth Schmid
26.06.1796  ~
 
20.12.1796  *    Maria Dorothea Niethe, Vater Christoph, Mutter Anna Sophia Schultze
25.12.1796  ~
 Bagow
 
22.09.1808  *    Martin August Vogeler, Vater Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neyen
25.09.1808  ~
 
17.04.1809  *    Carl Friedrich Mueller, Vater Simon Friedrich, Mutter Dorothea Sophia Paul
23.04.1809  ~
 
29.07.1809  *    Carl Friedrich Martin Vogeler, Vater Joachin Amndreas, Pferdehirte, Mutter Dorothea Sophia Gruenefeld
 
14.08.1809  *    August Christian Friedrich Sydow, Vater Christian Friedrich, Mutter Johanna Sophia Schultze
20.08.1809  ~
 
08.10.1809  *    Carl Friedrich Breslau, Vater Johann Andreas, Mutter Maria Dorothea Palm
 
01.05.1811  *    Maria Sophia Schulze, Vater Joachim Peter, Mutter Anna Elisabeth Grentzel
08.05.1811  ~
 
13.07.1812  *    Dorothea Christiane Vogeler, Vater Joachim Vogeler, Mutter Marie Louise Falkenberg
19.07.1812  ~
 
07.11.1813  *    Elisabeth Louise Friederike Schultze, Vater Johann Peter, Mutter Maria Elisabeth Grentzel
14.11.1813  ~
 
21.04.1814  *    Friedrich Wilhelm Sydow, Vater Christian Friedrich, Mutter Anna Sophia Schultze
01.05.1814  ~
 
12.09.1814  *    Martin Friedrich Vogeler, Vater Joachim, Mutter Dorothea Falkenberg
18.10.1814  ~
 
20.02.1816  *    Marie Dorothea Sophie Euen, Vater Carl, Schaefer, Mutter Caroline Schmidt
 
04.11.1816  *    Caroline Friederike Vogeler, Vater Jochim Christian
 
03.07.1819  *    Caroline Friederike Henriette Euen; Vater Carl, Mutter Caroline Schmidt
 
13.10.1821  *    Carl Friedrich Euen, Vater Carl Friedrich, Schaefer, Mutter Caroline Friederike Schmidt
 
Trauungen
 
16.11.1770  oo   Andreas Palm, Bauer 32 Jahre, Gottlieb Schoenefeld 42 Jahre
 
08.01.1773  oo   Michael Kogge, Maria Dorothea Schultze
 
24.02.1775  oo   Michael Droescher, Anna Sophia Schultze
 
03.05.1776  oo   Andreas Palm, Maria Eva Fabian
 
17.11.1776  oo   Georg Friedrich Wieland, Mutter Anna Louisa Sophia Schultze
 
06.11.1795  oo   Johann Christian Vogeler, Sohn des verst. Joachim, Maria Louisa Neyen, Tochter des Hans George
 
14.10.1798  oo   Peter Vogeler, 32 Jahre, Sohn des Joachim, Mutter Dorothea Sophia Grentzel, Tochter des Peter
 
27.01.1804  oo   Joachim Breslau, Sohn des Christian, Mutter Maria Dorothea Palm
 
15.11.1805  oo   Andreas Droescher, Sohn des Verst. David, Anna Sophia Schultze aus Retzow
 
01.02.1807  oo   Andreas Vogeler, Pferdehirte 46 Jahre, Dorothhea Sophia Gruenefeld 38 Jahre, Witwe des Johann Christian Toennies
 
11.09.1807  oo   Christian Friedrich Sydow, Vater Christian Friedrich, Anna Sophia Schultze, 31 Jahre, Witwe des Andreas Droescher
 
17.10.1810  oo   Joachim Peter Schultz, Sohn des Andreas, Maria Magdalena Ott, 25 Jahre
 
19.05.1811  oo   Joachim Vogeler Witwer, Maria Anna Falkenberg
 
02.05.1813  oo   Johann Andreas Breslau, 45 Jahre Witwer, Wilhelmine Engel
 
16.03.1817  oo   Johann Christian Vogeler, Sohn des verst. Johann Christian, Mutter Dorothea Hinze, Tochter des Joachim Gottlieb
 
19.11.1820  oo   Carl Christian Friedrich Erstling, Schaeferknecht, Sohn des Christian, 27 Jahre
                       Jungfer Caroline Charlotte Friederike Vogeler, Tochter des Joachim, Pferdehirte
 
07.07.1822  oo   Christian Friedrich Schmidt, 24 Jahre, Sohn des Johann Ludewig,
                       Maria Elisabeth Wulsche, 28 Jahre, Tochter des Ackerknechts Johann Friedrich
 
26.10.1823  oo   Carl Friedrich Christoph Gottschalk, 23 Jahre, Sohn des Carl, Luise Vogler  22 Jahre, Tochter des Pferdehirten Joachim
 
13.04.1828  oo   Johann Peter Vogler 29 Jahre, Sohn des Peter Vogler, Dorothea Sophie Protz
 
Sterberegister Bagow
 
23.03.1769  +    Anna Dorothea Vogeler, 3 Wochen, Zwillingstoechterchen  des Joachim Vogeler
 
27.01.1772  +    Andreas Schmidt, 3 Jahre
 
13.11.1775  +    Andreas Palms Ehefrau geborene Schoeneberger, 46 Jahre
 
10.08.1777  +    Maria Charlotte Palm, 3 Jahre
11.08.1777
 
20.08.1778  +    Andreas Palm, Vater der Bauer Palm, 6 Wochen
 
30.03.1781  +    Catharina Bruening, die alte Witwe Schulzen 81 Jahre
 
09.09.1781  +    Andreas Vogeler,9 Jahe 4 Monate, 1 Tag, Vater Joachim
 
25.10.1785  +    Andreas Schultze, 42 Jahre
30.10.1785
 
16.12.1785  +    Joachim Vogeler, Bauer, Schoeppe, Kirchenvorsteher, Altsitzer, 81 Jahre, 7 Monate, 10 Tage
20.12.1785
 
12.12.1786  +    Maria Sophioa Schultze, 12 Jahre, Tochter des verst. Andreas Schultze und Maria Protz
16.12.1786
 
27.01.1787  +    Friederica Louisa Lindemann, 2 Jahre, Vater Daniel, Mutter Louise Jagemann
29.01.1787
 
08.05.1788  +    Maria Dorothea Schultze, Ehefrau von Michael Kogge, 49 Jahre
 
30.01.1790  +    Carolina Elisabeth Kogge, 1 Monat, 15 Tage, Tochter des Michael und Maria Elisabeth Schmidt
01.02.1790
 
19.06.1791  +    Maria Schmidt,88 Jahre, Witwe des verst. Johann Grentzel
21.06.1791
 
06.01.1794  +    Joachim Vogeler, 69 Jahre
09.01.1794
 
16.03.1797  +    Michael Kogge, 78 Jahre, 3 Monate
19.03.1797
 
Aufgebote/Getraute
 
04.05.1834  oo    Johann Andreas Zemlin, 26 Jahre, Dorothea Sophie Schmidt, Witwe 33 Jahre, Tochter des Johann Christian
 
1. Ad 1835  oo    Carl Andreas Rackwitz, Sohn des Wilhelm Christian Friedrich
                        Louise Elisabeth Friederika Lindemann, Tochter des Gottfried aus Gohlitz
 
23.08.1835  oo    Wilhelm Friedrich Ahl, 22 Jahre, Sohn des Wilhelm Friedrich aus Paewesin, Caroline Luise Friederike Vogeler, 18 Jahre
 
19.10.1845  oo    Carl Friedrich Wilhelm Vogeler 24 Jahre, Sohn des Johann Christian, Dorothea Elisabeth Ahl, 23 Jahre
 
10.10.1852  oo    Jungges. Carl Friedrich Vogeler 41 Jahre, Jungfrau Marie Sophie Schmidtsdorf 30 Jahre, Vater Christian Friedrich
 
17.10.1852  oo    Jungges. Joachim Christian Ebel,  31 Jahre, Sohn des Andreas ein Fischer, Jungfrau Wilhelm August Charlotte Schmidt
                        27 Jahre, geboren in Stoelln, Tochter des Jacob Joachim Friedrich
 
09.01.1853  oo    Christian Friedrich Erdmann Rohloff, Garnewebermeister, Vater Ludewig Friedrich, Leinewebermeister zu Ribbeck
                        Jungfer Caroline Sophie Henriette Vogeler aus Bagow, Tochter des Peter Friedrich, Ackerknecht
 
09.01.1853  oo    Junggeselle Carl Wilhelm Schmidtsdorf, 28 Jahre Ackermann zu Bagow, Sohn des  Christian Friedrich, Bauer, Kirchen-u.
                        Schulvosteher in Paewesin, Jungfer Luise Friederike Vogeler, Tochter des Johann Friedrich
 
18,19,20
p.Trin.1863  oo    Carl Friedrich Schulz, 36 Jahre, Arbeitsmann in Behnitz, Sohn des Johann Friedrich
                        Dorothea Sophie Wilhelmine Streichhan, 29 Jahre, Tochter des Peter Friedrich
 
26.12.1863  oo    Carl Friederike Wilhelmine Vogeler, 29 Jahre, Sohn des Johann Friedrich
                        Jungfrau Bertha Ottilie Auguste Michaelis, 25 Jahre, Tochter des Christian Friedrich aus Wachow
 
23,24,25
p.Trin.
4. Nov.       oo    Junggeselle August Friedrich Ferdinand Zemlin(*25.08.1842 ) 24 Jahre Sohn des Johann Andreas
 1866                 Schulze, Kirchen-und Schulvorsteher in Bagow und Jungfer Caroline Friederike Louise Vogeler, 21 Jahre,
                        Tochter des Carl Friedrich, Bauer in Gort 
Bagow
Eheschliessung:
 
06.04.1874  oo  Ferdinand Joachim Friedrich Sumpf, 28 Jahre, Sohn des Joach. Friedrich Sumpf
                      Alwine Marie Caroline Vogeler ( geb. 14.01.1855 )Tochter des Carl Friedr. Wilhelm, Webermeister in Bagow
 
28.05. 1876 oo  Friedrich Wilhelm August Giese, 30 Jahre,unehelicher Sohn der Marie Luise Elisabeth Giese
                      Caroline Luise Dorothea Schmidt, geboren 23.04.1849 zu Linde, Vater Andreas Friedrich
 
09.09.1877  oo   Friedrich August Wilhelm Schulze geboren in Barnewitz am 16.05.1857, Vater Carl Christian
                       Caroline Marie Heeren, geboren am 16.10.1857 in Bagow, Vater Wilhelm Friedrich, Arbeitsmann
 
25.01.1879  oo   Joachim Carl Friedrich Dieckmann, 31 Jahre, Arbeitsmann, Vater Joachim Friedrich, Buedner
                       Jungfer Marie Auguste Caroline Sumpf, geboren zu Bagow am 31.10.1854, Vater Friedrich Wilhelm
 
15.07.1879  oo   Junggeselle Wilhelm Friedrich Lemcke, 37 Jahre, geboren zu Tremmen am 15.09.1841
                       Vater Wilhelm Friedrich, Bauer
                       Witwe Alwine Marie Caroline Sumpf, geborene Vogeler,  24 Jahre, geboren am 14.01.1855
                       Vater Carl Friedrich Wilhelm
 
18.01.1880  oo   Carl Friedrich Wilhelm Vogeler, 26 Jahre, geboren am 15.07.1853, Grossknecht
                       Auguste Caroline Wilhelmine Grosstueck, geboren am 10.12.1854 in Garlitz, Vater Carl August
Bagow
Geborene
19.12.1846  *    Wilhelmine Caroline Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Caroline Ahl
21.12.1846  ~
 
20.06.1849  *    Carl Friedrich Wilhelm Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Ahl
08.07.1849  ~
00.00.1851  +
 
14.10.1850  *    Friederike Auguste Ottilie Heubeck, Vater Joachim Christian, Mutter Sophie Luise Schmidt
27.10.1850  ~
 
19.11.1851  *    Carl Wilhelm Albert Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Caroline Ahl
07.12.1851  ~
 
14.10.1852  *    Marie Luise Caroline Paul, Vater Georg Friedrich, Tischlermeister, Buedner
24.10.1852  ~    Mutter Charlotte Friederike Behrmann
 
25.04.1853  *    Maria Caroline Auguste Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Caroline Ahl
15.05.1853  ~
 
26.08.1853  *    Auguste Wilhelmine Caroline Ebel, Vater Joachim Christian Fischerknecht
11.09.1853  ~    Mutter Wilhelmine Auguste Charlotte Schmidt aus Stoelln
 
15.04.1858  *    Carl August Wilhelm Schmidtsdorf, Vater Carl Wilhelm, Mutter Luise Friederike Vogeler
02.05.1858  ~
 
17.07.1860  *    August Friedrich Wilhelm Vogeler, Vater Carl Friedrich, Mutter Marie Dorothea  Sophie Schmidtsdorf
05.08.1860  ~
 
16.09.1860  *    Gustav Rudolph Hermann Schmidtsdorf, Vater Carl Wilhelm, Mutter Luise Friederike Vogeler
14.10.1860  ~
 
16.12.1862  *    Auguste Sophie Friederike Schmidtsdorf, Vater Carl Wilhelm, Mutter Luise Friederike Vogeler
11.01.1863  ~
 
02.09.1865  *    Anna Emma Mathilde Schmidtsdorf, Vater Carl Wilhelm, Mutter Luise Friederike Vogeler
17.09.1865  ~
 
 
10.10.1867  *    Julius Wilhelm Schmidtsdorf,Vater Carl Wilhelm, Mutter Luise Friederike Vogeler
10.11.1867  ~
 
14.06.1873  *    Albert Otto Carl Vogeler, unehelich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
29.06.1873  ~
 
10.01.1873  *    Paul Emil August Zemlin, Vater August Friedrich Ferdinand,(*05.08.1842)
19.02.1873 ~    Mutter Caroline Friederike Luise Vogeler, (* in Gortz 29.03.1845)
 
30.01.1875  *    Carl Ferdinand Friedrich Sumpf, Vater Ferdinand Joachim Friedrich(*14.05.1844)
07.03.1875  ~    Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
 
11.02.1875  *    Max Richard Ernst Zemlin, Vater August Friedrich Ferdinand, Bauer und Schulze in Bagow (*05.08.1842)
18.03.1875  ~    Mutter Caroline Friederike Luise Vogeler (*29.03.1845 in Gortz)
 
07.04.1876  *    Bertha Auguste Alwine Sumpf, Vater Ferdinand Joachim Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
23.04.1876  ~
 
04.09.1876  *    Gustav Otto August Giese, Vater Friedrich Wilhelm August (*26.04.1846) Mutter Caroline Dorothea
01.10.1876  ~    Luise Schmidt (*23.04.1849 in Linde )
 
18.05.1878  *    Maria Caroline Emilie Sumpf, Vater Ferdinand Joachim Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
02.06.1878  ~
 
21.11.1878  *    August Friedrich Wilhelm Schulze, Vater Friedrich August Wilhelm, Mutter Caroline Marie Friederike Heeren
23.12.1878  ~
 
21.03.1880  *    Auguste Pauline Emilie Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Auguste Caroline Wilhelmine Grosstueck
25.03.1880 ~
 
31.10.1880  *    Otto Emil Schulze, Vater Friedrich August Wilhelm, Mutter Caroline Marie Friederike Heeren
28.11.1880  ~
 
04.02.1881  *    Wilhelm Julius Otto Lemke, Vater Wilhelm Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
20.03.1881  ~
 
20.07.1882  *    Ernst Emil Otto Vogeler, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Auguste Caroline Wilhelmine Grosstueck(*10.12.1854 Garlitz)
27.08.1882  ~
 
09.11.1883  *    Alwine Hulda Ida Lemke, Vater Wlhelm Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
26.12.1883  ~
 
19.06.1884  *    Auguste Luise Marie Schmidt, Vater Gustav Hermann, Mutter Friederike Caroline Wilhelmine Schulze
13.07.1884  ~
 
05.01.1885  *    Alwine Martha Emma Lemke, Vater Wilhelm Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
22.02.1885  ~
 
06.06.1885  *    Luise Alwine Anna Schmidt, Vater Gustav Hermann, Mutter Dorothea Friederike Caroline Wilh. Schulze
28.06.1885  ~
 
30.07.1885  *   Paul Otto Friedrich Vogeler, Vater Carl Friedrich Wolhelm, Mutter Auguste Caroline Wilhelmine Grosstueck
30.08.1885  ~
 
24.05.1886  *   Emma Hulda Bertha Lemke, Vater Wilhelm Friedrich, Mutter Alwine Marie Caroline Vogeler
 Gestorbene in Bagow
 
18.06.1870  +    Pauline Wilhelmine Auguste Sumpf, 19 Jahre, 4 Monate, 24 Tage, Tochter des Friedrich Wilhelm
20.06.1870
 
18.01.1874  +    Carl Friedrich Wilhelm Ahl, 38 Jahre, 1 Monat, 6 Tag ( geboren 12.12.1835 Bagow )
21.01.1874
 
28.11.1874  +    Caroline Dorothea Vogeler, geborene Ahl, (* Paewes. 05.05.1822) Ehefrau des Buedners Carl Friedrich Wilhelm Vogeler
01.12.1874
 
14.12.1874  +    Albert Otto Carl Vogeler ( *Bagow 14.06.1873 ) 1Jahr, 6 Monate, unehelicher Sohn  der Alwine Marie
18.12.1874        Caroline Vogeler, jetzt verehelichte Sumpf
 
22.04.1878  +    Caroline Friederike Ahl, geborene Vogeler (* 04.11.1817 ) 60 Jahre, 5 Monate, 18 Tage
26.04.1878
 
28.06.1878  +     Bertha August Alwine Sumpf, 2 Jahre 2 Monate 21 Tage, Vater Ferdinand Joachim Friedrich
01.07.1878
 
26.03.1880  +    Auguste Pauline Emilie Vogeler, 5 Tage, Vater Carl Friedrich Wilhelm
29.03.1880
 
05.08.1881  +    Carl Friedrich Vogeler 70 Jahre, 4 Monate, 16 Tage,  (* Bagow 20.03.1811 )
08.08.1881
 
28.09.1881  +    Witwer Carl Friedrich Wilhelm Vogeler, 61 Jahre, 10 Monate, 15 Tage,  ( *13.11.1819 )
01.10.1881
 
22.08.1882  +    Otto Albert August Ebel, 5 Monate 4 Tage (* 18.03.1882 )
25.08.1882
 
11.10.1882  +    Wilhelm Otto Julius Lemke, 2 Monate, 6 Tage, (* 2 Monate, 6 Tage )
14.10.1882
 
17.11.1884  +    Auguste Luise Marie Schmidt, 4 Monate, 29 Tage (* 19.06.1884 )
19.11.1884
 
22.08.1885  +    Luise Alwine Anna Schmidt, 2 Monate, 6 Tage, Tochter des Gustav Hermann
25.08.1885
 
 
Nachtrag
20.03.1811  *    Carl Friedrich Vogeler, Vater Johann Christian, Mutter Maria Louisa Neyen
31.03.1811  ~
 
15.03.1812  *    Henriette Sophia Elisabeth Sydow, Vater Christian, Mutter Johanna Sophia Schultze
22.03.1812  ~
 
12.02.1779  +    Joachim Peter Christian Vogeler
14.02.1779

Thursday, October 22, 2020

Luenow Parish

 22.02.1760  *    Anna Sophia Stimming, Vater Johann, Mutter Anna Dorothea Jordan

24.02.1760 ~
 
26.04.1761  *    Johann Andreas Vogeler, Vater Johann George, Mutter Maria Louisa Willmann
28.04.1761  ~
 
09.07.1762  +    Maria Louisa Vogeler, 3 Jahre, 4 Monate
10.07.1762
 
01.04.1763  *   Peter Friedrich Wilhelm Stimming, Vater Johann Fischer und Cossat, Mutter Anna Dorothea Jordan
07.04.1763  ~
 
11.04.1763  *    Anna Eva Albrecht, Vater Christian, Mutter Dorothea Sophia Jordan
16.04.1763  ~
 
22.04.1764  *    Maria Louise Vogeler, Vater Johann George, Mutter Luisa Maria Willmann
24.04.1764  ~
 
03.05.1764  +    Peter Jordan, 70 Jahre, Altsitzer und Fischer
 
01.02.1765  *    Anna Sophia Albrecht, Vater Christian, Mutter Dorothea Sophia Jordan
09.02.1765  ~
 
07.07.1768  *    Maria Louisa Albrecht, Vater Christian, Mutter Dorothea Sophia Jordan
10.07.1768  ~
 
16.06.1771  +    Maria Sophia Albrecht, Vater Christian, 1/4 Jahr, 9 Tage
 
16.09.1772  +    Maria Eisabeth Albrecht, Vater Christian, 16 Tage alt
 
25.10.1775  +    Dorothea Elisabeth Zander, Vater Joachim
27.10.1775
 
21.12.1776  *    Christian Friedrich Albrecht, Vater Christian, Mutter Dorothea Sophia Jordan
26.12.1776 ~
 
 
30.08.1779  oo  Johann Friedrich Wendt, , Anna Sophia Lindemann
 
26.04.1781  *    Maria Sophia Liborius, Vater Johann Ernst, Mutter Dorothea Sophia Lindemann
29.04.1781  ~
 
30.06.1782  oo   Johann Daniel Lindemann, Ackerknecht, Maria Louisa Garnemann
 
08.08.1783  *    Johann Andreas Friedrich Liborius, Vater Johann ernst, Mutter Dorothea Sophia Lindemann
10.08.1783  ~
 
24.02.1785  *    Friederica Louisa Lindemann, Vater Johann Daniel, Mutter Maria Louisa Garnemann
 
04.09.1794  +    Joachim Zander, 83 Jahre, 22 Tage
10.09.1794

Saturday, September 26, 2020

Weseram ab 1741 Sig. 20915 My Family Names in Weseram

 Weseram ab 1741 Sig. 20915

 
 
04.02.1741     +   Dorothea Beelitz, Ehefrau von Andreas Liere
 
06.04.1741     oo  Christian Schmidt, Witwer, Buerger und Schiffsarbeiter in der Altstadt Brandenburg
                         Jungfer Anna Dorothea Schleuss, Tochter des Thomas
 
12.05.1741     *  Joannes
12.05.1741     *  Gottlieb  Zwillige der Marie Dorothea Schultze
13.05.1741     ~
 
27.11.741      oo  Andreas Liere
                        Maria Gussow, Vater Bartholomaeus
 
27.10.1742     *  Gottlieb, Tochter der Andreas Liere
30.10.1742     ~
 
12.08.1744     *  Peter Friedrich,Vater Andreas Liere und Maria Gussow
16.08.1744     ~
 
12.03.1747     *  Maria Dorothea, Vater Andreas Liere, Maria Gussow
14.03.1747     ~
 
01.12.1747     +  Peter Friedrich Liere
ß3.12.1747
 
10.10.1749     *  Friedrich Daniel, Vater Andreas Liere und Maria Gussow
12.10.1749     ~
 
28.05.1751     +  Christian,  Vater Christian Schmidt
30.05.1751
 
24.10.1755     oo  George Friedrich Schmidt, Sohn des Christian
                         Eva Dorothea Wendland, Tochter des Christian
 
24.08.1756     *  Anna Dorothea, Vater George Friedrich Schmidt und Eva Dorothea Wendland
26.08.1756     ~
 
17.09.1758     *  Christian Friedrich, Vater George Schmidt und Eva Dorothea Wendland
19.09.1758     ~
 
25.09.1758     +  Christian Friedrich, Vater George Friedrich Schmidt
26.09.1758
 
16.08.1759     *  Daniel Friedrich, Vater George Schmidt und Eva Dorothea Wendland
19.08.1759     ~
 
08.11.1759     oo Daniel Klessen, Sohn des Christian
                        Anna Dorothea Liepe
 
16.12.1760     *  Johann Gottfried, Vater Daniel Klessen
21.12.1760     ~
 
01.08.1763     *  Martin Friedrich, Vater Daniel Klessen
 
02.09.1764     +  Andreas Wendland, Kaelberhirte, 63 1/2 Jahre
 
10.05.1765     *  George Wilhelm, Vater George Friedr. Schmidt, Eva Dorothea Wendland
13.05.1765     ~
 
21.11.1765     +  Johann Paul, 54 Jahre, Ackerknecht aus Wachow
 
17.09.1768     +  Andreas Liere
 
01.09.1770     oo  Junggeselle Andreas Raneberg, Kossat, Sohn von Thomas
                         Jungsafrau Maria Dorrothea Lindemann, Tochter des Thomas
 
12.11.1770     oo Junggeselle Adam Friedrich Geiseler, Sohn des Joachim
                        Maria Elisabeth Schmidt, Tochter des Christoph aus Roskow
 Weseram Sig. 20914  ab 1658
 
+     1682            Andreas Lacke, Ackerknecht
 
+     1683            Andreas Schultze, Buerger und Schneider in Brandenburg Neustadt
 
oo    1684           Jürgen Ost, Schmied zu Weseram
                         Jungfer Maria Klessen, Tochter des Andreas
 
+      1684             M. Paul begraben
 
* + 18.11.1701       ein Sohn von Joachim Liere tot geboren
 
oo   20.10.1705       Valentin Lindemann, Kuhhirte in Luenow
                            Gottlieb Rudolph
 
*     01.09.1706       Eva Lindemann, Vater Valentin
 
 +    15.09.1706       Gottlieb Rudolph im Wochenbett verstorben
 
oo    03.05.1707       Valentin Lindemann, Witwer, Elisabeth Boelken
 
*     22.05.1716        Maria, Vater Andreas Liere
 
+     22.05.1716        Maria Liere, Vater Andreas
 
*     14.05.1726        Marten, Sohn von Andreas Liere
~     15.05.1726
 
 +             1729        Susanna Vogeler
 
oo    27.10.1729        Andreas Liere
                              Dorothea Boehlitzer
 
oo    17.04 1732        Christian Schmidt
                              Maria Berger
 
*      29.07.1733        Anna Maria, Vater Andreas Liere, Ackerknecht
~      02.08.1733
 
*      18.05.1738        Christian, Vater Andreas Liere, Ackerknecht
~      18.05.1738
+       09.10.1738

16.12.1770  *    Anna Louisa, Vater Andreas Schultze, Mutter Maria Dorothea Protz
18.12.1770  ~
 
20.04.1771  +    Peter Friedrich Schmidt, Vater Friedrich
23.04.1771
 
08.03.1772  +    Anna Sophia Liepe, 34 Jahre Ehefrau des Daniel Klessen
12.03.1772
 
25.04.1772  *    Anna Sophia, Vater Adam Friedrich Geiseler, Mutter Maria Elisabeth Schmidt
26.04.1772  ~
 
05.11.1772 oo    Daniel Klessen, Witwer mit Dorothea Gromann
 
13.11.1772 oo    Peter Hoehne, Jungfrau Anna Maria Schmidt, Tochter des Andreas 
 
12.09.1773  *    Maria Sophia, Vater Andreas Schultze, Mutter Maria Dorothea Protz
14.09.1773  ~
 
30.08.1775  +    Wilhelm Schmidt, 6 Tage
 
09.09.1775 oo    Peter Schmidt mit Jungfrau Maria Nickel
 
07.11.1776 oo    Andreas Huebner, Bauer und Witwer, mit Dorothea Sophia Dickmann
 
17.04.1776  *    Daniel Friedrich, Vater Peter Schmidt, Maria Nickel
20.04.1776  ~
 
23.11.1776 oo    Daniel Friedrich Liere mit Jungfrau Gottlieb Wobbicken aus Fohrde
 
03.02.1780  +    Maria Liere, Witwe
 
17.12.1781  *    Daniel Christoph, Vater Daniel Friedrich Liere, Mutter Gottliebe Wobbicken
21.12.1781  ~
 
01.11.1781 oo    Daniel Friedrich Liere mit  Maria Dorothea Wubbicken
 
07.01.1782  *    Johann Andreas, Vater Andreas Huebner, Mutter Dorothea Sophia Dickmann
 
31.05.1782 oo    Martin Bleicke, Garneweber mit Johanna Dieckmann
 
20.18.02.1784  +    Jungfrau Margareta Liere, an Erkaeltung gestorben, 54 Jahre
19.02.1784
 
12.05.1784  *    Anna Louisa Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicken
16.05.1784  ~
 
19.11.1784  oo   Christian Friedrich Schultze und Anna Dorothea Schmidt
 
24.04.1784  +     Martin Friedrich Liere, Soehnchen von Martin Friedrich
25.04.1784
 
31.10.1785  +    Anna Luisa Sophia 1 Jahr 3 Monate, Vater Daniel Friedrich Liere
 
04.12.1786  +    Christian Friedrich Liere, Vater Daniel Friedrich , Mutter Maria Dorothea Wubbicke
 
24.12.1786  +    Christian Friedrich Schultze, Vater Christian Friedrich, Mutter Anna Dorothea Schmidt
 
07.01.1787  oo   Daniel Schmidt und Dorothea Louisa Dornefeld
 
08.02.1787  *    Maria Charlotta, Vater der hiesige Pfarrpaechter Friedrich Paul, Mutter Maria Elisabeth Maerten
13.02.1787  ~
 
24.07.1787 *    Anna Dorothea, Vater Daniel Schmidt, Mutter Dorothea Louisa Dornfeld
27.07.1787 ~
 
24.07.1787  *    Anna Dorothea, Vater Daniel Schmidt, Mutter Dorothea Luise Dornfeld
27.07.1787  ~
 
16.08.1787 *    Martin Friedrich, Vater Daniel Friedrich Liere, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
20.09.1787 ~
 
18.09.1787 +    Anna Dorothea, Vater Daniel Schmidt
19.09.1787
 
10.11.1787  *    Dorothea Sophia, Vater Christian Friedrich Schultze, Mutter Anna Dorothea Schmidt
13.11.1787  ~
 
17.02.1788  +    Maria Charlotte, Toechterchen von Friedrich Paul
19.02.1788
 
26.12.1788  +    Dorothea Sophia, 7 Monate, Vater Friedrich Schultze
 
06.01.1789 *    Joachim Friedrich, Vater Pfarrpaechter Friedrich Paul, Mutter Maria Elisabeth Maerten
11.01.1789 ~
 
10.01.1789 *    Andreas Friedrich, Vater Daniel Friedrich Liere, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
16.01.1789 ~
 
10.10.1790 *    Maria Dorothea, Vater Daniel Friedrich Liere, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
13.10.1790 ~
 
08.11.1790 +    Maria Dorothea, Vater Daniel Friedrich Liere.02.1783  *    Anna Louisa, Vater Andreas Raneberg, Mutter Maria Dorothea Linnemann
Kirchenbuch Weseram
 
29.12.1791  *    Friedrich Paul, Vater Daniel Friedrich Paul, Pfarrpaechter
09.01.1792  ~
 
29.07.1791  *    Dorothea Sophiel Schmidt, Vater Daniel Friedrich, Mutter Dorothea Louisa Dornfeld
03.08.1791  ~
 
18.11.1791  *    Marie Dorothea Sophia Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
25.11.1791  ~
 
25.11.1791  *    Anna Sophia Schmidt, Vater Christian Friedrich, Mutter Anna Dorothea Schmidt
27.11.1791  ~
 
28.01.1792  +    Dorothea Sophia Schmidt, Vater Daniel Schmidt
31.01.1792
 
08.10.1793  *    Sophia Charlotte Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
13.10.1793  ~
 
01.06.1794  *     Carl Ludewig Paul, Vater Friedrich Paul, Mutter Maria Elisabeth Maerten
09.06.1794  ~
 
22.07.1795  *    Sophia Carolina Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
26.07.1795  ~
 
30.10.1795  oo   Johann Andreas Schleus, Witwe, mit Jungfrau Maria Lacke aus Garlitz
 
15.03.1796  +    Henrietta Sophia Paul, Vater Pfarrpaechter Johann Friedrich, Mutter Maria Elisabeth Maerten
20.03.1796
 
05.09.1796  +    Maria Schmidt 54 Jahre, geborene Nickelsen
 
05.12.1796  *    Christina Sophia Schleus, Vater Johann Andreas, Mutter Anna Maria Lacke 
11.12.1796  ~
 
30.03.1797  *    Anna Wilhelmina Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
 
18.11.1797  *    Maria Louisa Schultze, Vater Christian Friedrich, Mutter Anna Dorothea Schmidt
26.11.1797  ~
 
06.11.1797  *    Carl Ludewig Schultze, Vater Joh. George Andreas Schultze, Garneweber Meister
10.11.1797  ~    Mutter Anna Dorothea Marzahn
 
09.04.1798  +    George Schultze Garnewebermeister, 87 Jahre
11.04.1798
 
03.08.1798  *    George Ludewig Schleus, Vater Joh. Andreas Schleus, Mutter Anna Maria Laacke
08.08.1798  ~
 
30.08.1798  *    Johann Andreas Koch, Vater Johann christian Friedrich, Mutter Louisa Schurick
02.09.1798  ~
 
14.10.1798  oo   Peter Schmidt mit Maria Eleonore Kühn
 
08.11.1798  oo   Daniel Friedrich Schmidt Witwer, Jungfrau Dorothea Elisabeth Friedel
 
20.11.1798  oo   Junggeselle Christian Daniel Huebner, Mutter Jungfrau Maria Elisabeth Paul
 
30.01.1799  *    Maria Theresia Liere, Vater Daniel Friedrich, Mutter Maria Dorothea Wubbicke
06.02.1799  ~
 
08.08.1799  *    Maria Sophia Elisabeth Schmidt, Vater Daniel Friedrich, Mutter Dorothea Elisabeth Friedel
11.08.1799  ~
 
19.02.1800  *    Joachim Christian, Vater Peter Schmidt, Mutter Maria Elisabeth Kuehn
23.02.1800  ~
 
01.02.1801  *    Dorothea Elisabeth Schleus, Vater Johann Andreas, Mutter Anna Maria Laacke
08.02.1801  ~
 
16.06.1801  +    Maria Elisabeth Paul,Ehefrau des Ackerknechts Daniel Huebner
18.06.1801

02.01.1871  oo    Christian Friedrich Schultze ,24 1/2 Jahre * 05.07.1846
                        Friederike Wilhelmine Borcherd, 23 1/2 Jahre * 26.06.1847, Tochter des Aandreas aus Gollwitz
 
02.07.1871  oo    Johann Lindemann, Schaefer, 29 1/2 Jahre, * 1.12.1841 in Butzwow, Vater Johann Andreas, Schaefer in Gortz
                        Carolina Beate Klessen, 22, 1/3 Jahre , * 20.02.1849 Luenow, Tochter des Daniel Ludwig, Arbeitsmann
 
01.12.1872  oo    August Friedrich Sarow, 25 1/4 Jahre, * 18.08.1847, Vater Carl Arbeiter in Brandenburg
                        Friederike Henriette Schmidt, 25 3/4 Jahre, * 10.02.1847 Vater Johann Gottlieb, Buedner
 
29.12.1872  oo    Friedrich August Wendland, Witwer 32 Jahre * 25.12.1840
                        Jungfrau.......Schmidt 23 1/2 Jahre * 19.06.1849 , Vater Michael aus Luette
 
12.01.1873  oo    Junggeselle Carl Friedrich Wilhelm Liere, 27 3/4 Jahre * 14.03.1845, Vater Christian Friedrich
                        Jungfrau.... Caroline Brueggemann, 27 Jahre, * 11.12.1845, Vater Friedrich ein Schneider
 
20.04.1873  oo    Carl Friedrich Wilhelm Schultze, Bauerngutsbesitzer, 30 Jahre, * 25.01.1873, Vater Andreas Friedrich
                        Jungfrau Marie Sophie Liere, 20 1/2 Jahre, * 28.10.1852, Vater Andreas Friedrich
 26.12.1877  oo    CarlFfriedrich Wilhelm Berlin, Schaefer, 29 3/6 Jahre * 16.03.1848, Vater Peter Carl Friedrich
                        Jungfrau Caroline Wilhelmine Liepe, 26 1/4 Jahre, * 07.09.1851, Vater Christian Friedrich Zimmermann, Bauer
 
17.11.1778  oo    Friedrich Ferdinand Gottlieb Schmidt, 26 1/2 Jahre * 11.04.1852, Vater Johann Gottlieb
                        Friederike Henriette Borchardt, 27 3/$ Jahre * 11 02 1856, Vater Andreas Euen aus Gollwitz
 
02.02.1879  oo    Johann Gottlieb Krueger, 25 3/4 Jahre * 06.05.1853 Belzig, Vater Johann Friedrich aus Reckan
                        Pauline Emma Schultze, 19 Jahre, * 20.09.1853, Vater Friedrich Gottlieb
 
21.05.1880  oo    Carl Friedrich Hille, aus Barnewitz 27 1/2 Jahre, * 18.10.1852, Vater Andreas Christian
                        Jungfrau Caroline Friederike Sophie Liere, 25 1/2 Jahre * 09.11.1854, vater Carl Friedrich Wilhelm
 
10.06.1880  oo    August Wilhelm Julius Schmidt, 23 3/5 Jahre, * 01.08.1853, Vater Johann Gottlieb
                        Anna Marie Schwericke, 19 5/6 Jahre, * 01.08.1853, Vater Wilhelm, Mutter Anna Elis. Jeserich
 
06.01.1884  oo    August Hermann Schmidt, 26 Jahre, * 30.01.1858, Vater August,aus Hitzendorf bei Arnswalde
                        Caroline Friederike Wilhelmine Schultze, 19 1/4 Jahre * 18.10.1864 in Seelensdorf, Vater Carl
                                                                                                          Mutter Marie Friederike Stendel
 
20.01.1884  oo    Junggeselle Carl Wilhelm Christian Liere, 29 Jahre * 17.01.1855, Vater Christian Friedrich Liere
                        Caroline Wilhelmine Beate Thielemann, 25 3/4 Jahre ,* 06.04.1858, Vater August Ferdinand
 
18.03.1884  oo    Friedrich Ferdinand Adolph Huebner, 32 1/2 Jahre * 05.09.1851 Gutsbesitzer, Vater August,
                        Ziegeleibesitzer, Kirchenvorsteher, Ortsvorsteher
                        Bernhardine Auguste Sophie Liere, 19 11/12 Jahre * 17.04.1864 Vater Friedrich Wilhelm
                        Freigutsbesitzer in Tremmen, Mutter Auguste Wilhelmine Caroline Liesick
 
06.06.1884  oo    Rudolph Ferdinand Richard Huebner, Witwer, Gastwirthbesitzer, 30 Jahre * 18.01.1854
                        Vater August Ziegeleibesitzer Ortsvorsteher, Kirchenvorsteher
                        Caroline Sophie Helene Liere, 28 Jahre, * 29.03.1856 Vater Carl Friedrich Wilhelm,
                        Muehlenmeister, Baeckereibestzer
 
12.09.1884  oo    Hermann Friedrich Wilhelm Liere, angesehener Bauerngutsbesitzer, 25 Jahre * 04.09.1859
                        Vater Friedrich Wilhelm, Freigutsbesitzer
                        Frau Anna Marie Sophie Schulze, Witwe, 32 Jahre * 28.10.1852
 
09.11.1884  oo    Friedrich August Rietz, Grossknecht auf dem Schulzen/Lierschen Gut, 27 3/4 Jahre,*11.01.1852
                        Vater Friedrich Carl, Buedner in Boelke
                        Bertha Caroline Auguste Schmidt, 19 1/4 Jahre * 20.07.1865, Vater Daniel Friedrich Wilhelm
 
25.01.1885  oo    Junggeselle Gustav Albert Liere, Maurergeselle, 26 2/3 Jahre, * 01.06.1858 Vater Christian Friedrich
                        Jungfrau Pauline Wilhelmine Richert, Dienstmagd 27 3/4 * 31.03.1857,  Wilhelm Richert aus Goetz
                        Mutter Caroline Schellhase
 
27.12.1885  oo    Friedrich Carl Lindemann, 33 Jahre, * 21.02.1853, Vater Carl Wilhelm, Mutter Caroline Wilhelmine Friedrichs
                        Jungfrau Louise Marie Anna Bleiche, 32 Jahre * 05.03.1854
                       
                        diese Ehe wurde geschieden durch böswilligen Verlassen der Ehefrau. Die Ehefrau traegt die alleinige Schuld,
                        so hat das Gericht in Potsdam 1889 entschieden
06.11.1805  *    Maria Dorothea Elisabeth Schultze, Vater Meister Johann George Andreas, Leineweber, Mutter Anna Doro. Martzahn
14.11.1805  ~
 
03.08.1809  *   Caroline Wilhelmine Henriette Liere; Vater Martin Friedrich, Mutter Maria Elisabeth Lange
20.11.1809  ~   
 
23.11.1811  *    Gottlieb Wilhelm Liere, Vater Gottlieb, Mutter Maria Elisabeth Merten
01.12.1811  ~
 
23.02.1811  *    Dorothea Louise Carolina Schultze, Vater Christian Friedrich, Mutter Caroline Louise
21.03.1811  ~
 
03.03.1812  *    Maria Dorothea Elisabeth Bergemann, Vater Christian Friedrich, Pferdehirte, Mutter Maria Louise Liere
15.03.1812  ~
 
18.04.1812  *    Wilhelmine Charlotte Bleicke, Vater Daniel, Leineweber, Mutter Christina Liere
26.04.1812  ~
 
29.06.1812  *    Friederike Henriette Schultze, Vater Johann George, Leineweber, Mutter Aanna Doro. Martzahn aus Wustermark
29.06.1812  ~
 
17.02.1813  *    Johann Christian Friedrich Kabelitz,Mutter Maria Sophia Kabelitz (unehelich) Vater Daniel Friedrich Liere
21.02.1813  ~
 
27.09.1813  *    Andreas Friedrich Wilhelm Schultze, Vater Christian Friedrich, Soldat, Mutter Caroline Bier
03.10.1813  ~
 
04.10.1815  *    Friederike Caroline Henriette Schultze, Vater Christian Friedrich, Mutter Caroline Bier
 
22.07.1815  *    Charlotte Caroline Ost, Christoph, Mutter Charlotte Friederike Lange
30.07.1815  ~
 
01.10.1815  *    Andreas Friedrich Liere, Vater Martin Friedrich, Bauer, Mutter Caroline Luise Eilert
11.10.1815  ~
 
27.12.1816  *    Marie Sophie Caroline Theresia Liere, Vater Martin Friedrich, Mutter Maria Elisabeth Lange
05.01.1817  ~
 
06.04.1817  *    Christian Friedrich Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Luise Eilert 
10.04.1817  ~
 
24.11.1817  *    Andreas Friedrich Wilhelm Schultze, Vater Johann Friedrich, Bauer, Mutter Sophie Charlotte Franz
27.11.1817  ~
 
02.04.1819  *    Marie Charlotte Wilhelmine Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Luise Eilert
09.04.1819  ~
 
08.11.1819  *    Christian Friedrich Wilhelm Huebner, Vater Friedrich Wilhelm, Schoeppe, Schulvorsteher
16.11.1819  ~    Mutter Marie Luise Liere
 
22.04.1820  *    Carl Friedrich Wilhelm Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Luise Eilert
30.04.1820  ~
 
21.09.1820  *    Caroline Friederike Juliane Wuga, Vater Christian Friedrich, Schullehrer, Mutter Dorothea  Sophie Schmidt
04.10.1820  ~
 
16.11.1820  *    Carl Friedrich Wilhelm Huebner, Vater Friedrich Wilhelm, Schoeppe, Kirchenvorsteher, Mutter Marie Luise Liere
26.11.1820  ~
 
20.05.1822  *    Christian Friedrich Andreas Schultze, Vater Christian Friedrich, Mutter Caroline Bier
02.06.1822  ~
 
16.08.1822  *    Christian Friedrich Carl Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Marie Luise Eilert
23.08.1822  ~
 
08.09.1822  *    Sophie Wilhelmine Beate Huebner, Vater Friedrich Wilhelm, Mutter Marie Luise Liere
06.10.1822  ~
 
07.10.1824  *    Caroline Wilhelmine Juliane Liere, Vater Andreas Friedrich, Ackermann, Mutter Caroline Luise Eilert
16.10.1824  ~
 
14.10.1834  *     Carl Julius Wuga, Vater Christian Friedrich, Schullehrer, Mutter Dorothea Sophie Schmidt
31.10.1834  ~
 
23.02.1825  *    Carl Christian Friedrich Huebner, Vater Friedrich Wilhelm, Vater Marie Luise Liere
13.03.1825  ~
 
01.10.1825  *    Henriette Caroline Wilhelmine Wendler, Vater David Friedrich, Mutter Marie Sophie Schmidt
09.10.1825  ~
 
20.07.1826  *    Joachim Friedrich Wilhelm Bremer, Vater Joachim Friedrich, Mutter Marie Dorothea Elisabeth Schultze
30.07.1826  ~
 
10.11.1826  *    Carl Friedrich August Schultze, Vater Carl, Ackerknecht, Mutter Sophie Albrecht
19.11.1826  ~
 
14.02.1827  *    Marie Caroline Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Eilert
23.02.1827  ~    
 
20.07.1827  *    Sophie Friederike Caroline Wendler, Vater David Wendler, Mutter Sophie Schmidt
29.07.1827  ~
 
06.09.1827  *    Caroline Henriette Wilhelmine Bremer, Vater Joachim, Tageloehner, Mutter Elisabeth Schulze
16.09.1827  ~
 
19.12.1827  *    Carl Friedrich Wilhelm Schulze, Vater Carl, Büdner, Tageloehner, Mutter Dorothea Sophie Albrecht
30.12.1827  ~
 
15.02.1828  *    Caroline Wilhelmine Schulze, Vater Christian Ackeknecht, Mutter Caroline Bernau
24.02.1828  ~
 
25.07.1825  *    Christian Friedrich Liere, Christian Friedrich, Vater Hanne Luise Maerten
03.08.1825  ~ 
 14.12.1829  *    Carl Friedrich Ludwig Groebler, Vater Andreas Friedrich Ludwig, Schaefer, Mutter Maria Dorothea Liere
26.12.1829  ~
 
23.02.1831  *    Caroline Marie Dorothea Groebler, Vater Andreas Friedrich Ludwig, Mutter Marie Dorothea Liere
06.03.1831  ~
 
19.03.1831  *    Marie Sophie Luise Schulze, Vater Carl Ludwig, Mutter Dorothea Sophie Albrecht
27.03.1831  ~
 
19.06.1831   *    Wilhelmine Friederike Luise Schulze, Vater Christian Friedrich, Mutter Caroline Wilhelmine Bernau
03.07.1831  ~
 
08.09.1831  *    Caroline Friederike Beate Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Eilert
18.09.1831  ~
 
14.09.1831  *    Caroline Wilhelmine Sophie Liere, Mutter Hanne Luise Maerten
21.09.1831  ~
 
27.08.1832  *    Christian Wilhelm Schmidt, Vater Daniel Friedrich, Mutter Marie Luise Sens
02.09.1832  ~
 
29.12.1832  *    Dorothea Luise Schultze, Mutter Dorothea Elisabeth, unehelich
06.01.1833  ~
 
27.01.1833  *    Carl Friedrich Schultze, Vater Andreas Friedrich , Handarbeiter, Mutter Charlotte Friederike Baier
08.02.1833  ~
 
04.06.1833  *    Caroline Wilhelmine Henriette Schultze, Vater Christian, Tageloehner, Mutter Caroline Bernau
09.06.1833  ~ 
 
12.07.1833  *    Elisabeth Sophie Wilhelmine Friederike Huebner, Vater Friedrich Wilhelm, Mutter Marie Luise Liere
28.07.1833  ~
 
03.02.1834  *    Caroline Wilhelmine Elisabeth Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
16.02.1834  ~
 
04.08.1834  *    Wilhelm Christian Friedrich Schulze, Vater Carl Friedrich, Mutter Dorothea Sophie Albrecht
17.08.1834  ~
 
19.08.1834  *    Dorothea Luise Schultze, Vater Christian Carl, Mutter Dorothea Sophie Ritter
31.08.1834  ~
 
14.09.1835  *    Christian Friedrich Wilhelm Schultze, Vater Christian, Tageloehner, Mutter Caroline Bernau
 
01.09.1836  *    Christian Friedrich Schulze
01.09.1836  *    Wilhelm Friedrich Schulze
02.09.1836  ~    Nottaufe (Zwillinge) Vater Carl Ludwig, Mutter Dorothea Sophie Albrecht
 
10.09.1836  *    Christian Friedrich Wilhelm Schoenefeld, Vater Wilhelm Friedrich , Handarbeiter, Mutter Friederike Henriette Schulz
18.09.1836  ~
 
03.09.1837  *    Caroline Friederike Henriette Schoenefeld,Vater Wilhelm Friedrich, Mutter Friederike Henriette Schulz
 
21.06.1838  *    Marie Sophie Henriette Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
08.07.1838  ~
 
28.07.1838  *    Marie Caroline Wilhelmine Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
04.08.1838  ~
 
04.02.1841  *    Carl Friedrich Wilhelm Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
21.02.1841  ~
 
12.01.1843  *    Friedrich August Rudoph Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
29.01.1843  ~
 
25.01.1843  *    Carl Friedrich Wilhelm Schulze + 03.04.1889
25.01.1843  *    Caroline Wilhelmine Sophie Auguste Schulze (Zwillinge )Vater Andreas Friedrich Wilhelm, Mutter Dorothea
                                                                                                                                             Sophie Kuhlmey
 
21.01.1844  *    Daniel August Schmidt  +10.03.1845
21.01.1844  *    Friedrich Carl (Zwillinge ) + 14.02.1844 ( Zwillinge)Vater Daniel Friedrich, Mutter Marie Sophie Kirschstein
O4.02.1844  ~
 
23.12.1844  *    Friedrich Wilhelm Bernau, Vater Martin Friedrich Peter, Mutter Dorothea Charlotte Koch
05.02.1845  ~
 
14.03.1845  *    Carl Friedrich Wilhelm Liere, Vater Christian Friedrich, Mutter Hanne Luise Maerten
30.03.1845  ~
 
24.10.1845  *    Carl August Friedrich Friedel, Vater Christian Friedrich Wilhelm,Mutter Dorothea Elisabeth Liepe
16.11.1845  ~
10.01.1846  +
 Nachtrag:
 
25.07.1828  *    Christian Friedrich Liere, Vater Christian Friedrich, Mutter Hanne Luise Maerten
03.08.1828  ~
 
09.09.1834 *    Caroline Marie Schmidt, Vater Daniel Friedrich, Mutter Marie Sophie Kirschstein
21.09.1834 ~
 
 
 
 
 
29.12.1849  *    Albert Friedrich Wilhelm Schulze, Vater Andreas Friedrich, Mutter Dorothea Sophie Kuhlmeier
20.01.1850  ~
         1850 +
 
25.05.1850  *    Andreas Friedrich Schulze, Vater Christian Friedrich, Ackermann, Mutter Dorothea
02.06.185   ~ 
 
13.08.1850  *    Andreas Friedrich  Gustav Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Caroline Marie Sophie Rohrschneider
25.08.1850  ~
22.01.1865  +
 
16.09.1850  *    Luise Wilhelmine Friederike Schmidt, Vater Gottlieb, Arbeitsmann, Mutter Friederike Klessen
22.09.1850  ~
 
Zwillinge:
23.05.1851  *    Carl Friedrich Rudolph Schulze
09.06.1851  ~    Wilhelm Albert Gustav Schulze + 06.02.1852
                       Vater Andreas Friedrich Wilhelm, Bauer, Mutter Dorothea Sophie Kirschstein
 
11.04.1852  *    Friedrich Ferdinand Gottlieb Schmidt, Vater Johann Gottlieb, Buedner, Mutter Charlotte Friederike Klessen
18.04.1852  ~
 
28.10.1852  *    Anna Marie Sophie Auguste Liere, Vater Andreas Friedrich, Bauer, Mutter Sophie Marie Rohrschneider
14.11.1852  ~
 
08.01.1853  *    Sophie Wilhelm Caroline Bremer, Vater Daniel Wilhelm Tageloehner, Mutter Marie Sophie Luise Schulze
23.01.1853  ~
 
30.08.1853  *    Emma Marie Bertha Schulze, Vater Friedrich Gottlieb Schneider, Mutter Luise Friederike Klopprogge
18.09.1853  ~
 
30.09.1853  *    Anna Sophie Friederike Liere, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Muehlenmeister, Mutter Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt
24.10.1853  ~
 
11.09.1854  *    Sophie Friedrich Luise Bremer, Vater Daniel Wilhelm, Mutter Marie Sophie Luise Schulze
24.09.1854  ~
 
05.10.1854  *    Sophie Marie Therese Schulze, Vater Gottlieb, Schneider, Mutter Marie Sophie Luise Friederike Klopprogge
05.11.1854  ~
 
 Zwillinge:
09.11.1854  *    Caroline Sophie Friederike Liere
09.11.1854  *    Carl Friedrich Wilhelm
26.11.1854  ~    Vater Carl Friedrich Wilhelm, Muehlenmeister, Mutter Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt
 
13.11.1854  *    Emma Pauline Sophie Liere, Vater Andreas Friedrich, Mutter Sophie Marie Rohrschneider
03.12.1854  ~
 
02.01.1855  *    August Ludwig Schmidt, Vater Gottlieb, Arbeitsmann, Mutter Friederike Klessen 
08.01.1855  ~
 
19.01.1855  *    Caroline Luise Friederike Protz, Vater Andreas Friedrich, Nachtwaechter, Mutter Caroline Luise Vogel
04.02.1855  ~
 
09.05.1856  *    Caroline Sophie Helene Liere, Vater Carl Friedrich Wilhelm  Muehlenmeister, Mutter Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt
01.06.1856  ~
 
Zwillinge:
15.12.1856  *    Carl Friedrich Robert Schulze,
26.12.1856  ~    Bruder NN ohne Taufe verstorben
                       Vater Friedrich Gottlieb, Schneidermeister Mutter Marie Sophie Luise Klopprogge
 
01.06.1858  *    Gustav Albert Liere, Vater Christian Friedrich, Tageloehner, Mutter Dorothea Caroline Bergemann
20.06.1858  ~
 
23.10.1858  *    Carl Friedrich Wilhelm Liere, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Muehlenmeister, Mutter Caroline Sophie Wilh. Schmidt
21.11.1858  ~
 
01.08.1859  *    August Wilhelm Julius Schmidt, Vater Johann Gottlieb, Buedner, Mutter Charlotte Friederike Klessen
28.08.1859  ~
 
Zwillinge:
 
20.09.1859  *    Marie Sophie Bernhardine Schulze +
20.09.1859  *    Pauline Emma Bertha Schulze
 
09.10.1859  ~    Vater Friedrich Gottlieb Schneidermeister, Mutter Marie Sophie Luise Friederike Klopprogge
 30.01.1863  *    Carl Friedrich Wilhelm Schmidt,Vater Daniel Friedrich Wilhelm, Dienstknecht, Mutter Caroline Friederike Luise Bals
15.02.1863  ~
 
02.02.1864  *    + totgeborener Sohn, Vater Carl Christian Friedrich Wilberg, Tageloehner, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
 
21.02.1865  *    Auguste Rosalie Bernhardine Schulze, Vater Friedrich Gottlieb, Schneidermeister Mutter Marie Sophie Friederike Klopprogge
02.04.1865  ~
 
20.07.1865  *    Bertha Caroline Auguste Schmidt, Vater Daniel Friedrich Wilhelm, Tageloehner,Mutter Caroline Friederike Luise Balz
06.08.1865  ~
 
28.06.1866  *    Caroline Friederike Alwine Schmidt, Vater Johann Gottlieb Friedrich, Tageloehner, Mutter Caroline Friederike Wernitz
15.07.1866  ~
 
09.10.1866  *    Caroline Wilhelmine Schulz, Vater Johann Andreas Tageloehner, Mutter Dorothee Sophie Wilhelmine Wilberg
28.10.1866  ~
 
24.12.1866  *    Anna Caroline Wilhelmine Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich Tageloehner, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
13.01.1867  ~
 
28.02.1867  *    Christian Friedrich Gustav Liere, Vater Christian Friedrich, Buedner und Tageloehner, Dorothea Luise Caroline  Bergemann
24.03.1867  ~
 
26.03.1867  *    Hermann Paul Gramenz, Vater Johann Heinrich, Muehlenmeister, Mutter Amalie Auguste Vogel
04.04.1867  ~
 
27.01.1868  *    Therese Clara Rosalie Albertine Schulze, Vater Friedrich Gottlieb, Schneidermeister, Mutter Marie Sophie Luise Friederike
09.02.1868  ~                                                                                                                                          Klopprogge
 
15.12.1868  *    Emma Auguste Marie Wendland, Vater Friedrich August Ackerknecht, Mutter Caroline Wilhelmine Henriette Schmidt
31.12.1868  ~
04.01.1869  +
 
05.03.1869  *    Emma Emilie Ammanda Gramenz, Vater Johann Heinrich, Muehlenmeister, Mutter Ammalie Auguste Vogel
04.04.1869  ~
 
12.03.1869  *    Caroline Wilhelm Berta Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich, Tageloehner, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
04.04.1869  ~
11.05.1871  +
 
21.06.1869  *    Friederike Caroline Schulze, Vater Johann Andreas, Tageloehner, Mutter Dorothee Sophie  Wilhelmine Wilberg 
04.07.1869  ~
05.03.1869  *    Emma Emilie Ammanda Gramenz, Vater Johann Heinrich, Muehlenmeister, Mutter Ammalie Auguste Vogel
04.04.1869  ~
 
12.03.1869  *    Caroline Wilhelmine Berta Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich, Tageloehner, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
04.04.1869  ~
11.05.1871  +
 
21.06.1869  *    Friederike Caroline Schulze, Vater Johann Andreas, Tageloehner, Mutter Dorothee Sophie Wilhelmine Wilberg
04.07.1869  ~
 
10.10.1869  *    Alwine Caroline Bernhardine Dames, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Tagesarbeiter, Mutter Caroline Luise Palm
24.10.1869  ~
 
25.02.1870  *    Christian Friedrich Wilhelm Liere, Vater Christian Friedrich, Buedner, Mutter Dorothea Luise Caroline Bergemann
13.03.1870  ~
 
26.02.1870  *    Wilhelmine Caroline Marie Wendland, Vater Friedrich August, Arbeitsmann, Mutter Caroline Wilhelmine Schmidt
13.03.1870  ~
 
09.01.1871  *    Rudolph Otto Gustav Gramenz, Vater Johann Heinrich, Muehlenmeister, Mutter Amalie Auguste Vogel
29.01.1871  ~
 
25.04.1871  *    Wilhelm Friedrich Christian Schulze, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Arbeitsmann, Mutter Caroline Friederike Wilhelmine
29.05.1871  ~                                                                                                                                                    Borchard
 
08.07.1871  *    + totgeborener Tochter, Vater Friedrich August Wendland,Arbeitsmann, Mutter Carol. Wilh. Henriette Schmidt
 
29.07.1871  *    Caroline Wilhelmine Beate Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
20.08.1871  ~
23.04.1873  +
 
23.09.1871  *    Johann Andreas Friedrich Schulze, Vater Johann Andreas Friedrich, Mutter Dorothea Sophie Wilhelmine Wilberg
29.10.1871  ~
 
16.11.1871  *    Carl Friedrich Wilhelm Lindemann, Vater Johann Carl, Schaefer, Mutter Friederike Caroline Beate Klessen
03.12.1871  ~
 
02.07.1872  *    Emma Alwine Bernhardine Dames, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Arbeitsmann, Mutter Caroline Luise Dorothea Palm
21.07.1872  ~
 
14.08.1872  *    Carl Gottlieb Schmidt, Vater Johann Gottlieb, Buedner, Mutter Caroline Friederike Wernitz
08.09.1872  ~
30.03.1875  +
 
04.12.1872  *    Wilhelmine Anna Marie Schulze, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Mutter Caroline Friederike Wilhelmine Borchard
26.12.1872  ~
 
19.01.1873  *    Beate Caroline Anna Lindemann, Vater Johann Carl Ziegeleiarbeiter, Mutter Friederike Caroline Beate Klessen
09.02.1873  ~
 
18.02.1873  *    Marie Caroline Auguste Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
09.03.1873 ~
 
06.05.1873  *   Marie Anna Emma Voigt, Vater Friedrich Wilhelm, Buedner, Mutter Marie Sophie Luise Schulze
01.06.1873  ~
28.03.1875  +
 
26.01.1874  *    Carl Friedrich August Hannemann, Vater Carl August, Arbeitsmann, Mutter Caroline therese Elisabeth Schulze
15.02.1874  ~
13.12.1875  +
 
02.02.1874  *    Friedrich Wilhelm Schulze, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Bauerngutsbesitzer, Mutter Anna Marie Sophie Auguste Liere
04.03.1874  ~
05.05.1882  +
 
06.07.1874  *    Anna Marie Caroline Liere, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Ziegelarbeiter, Mutter Marie Caroline Brueggemann
02.08.1874  ~
 
02.10.1874  *    August Friedrich Sarow, Vater August Friedrich, Ziegelarbeiter, Mutter  Sophie Friederike Henriette Schmidt
25.10.1874  ~
31.06.1875  +
 
04.06.1875  *    Friedrich Wilhelm Carl Wilberg, Vater Carl Christian Friedrich Ziegelarbeiter, Mutter Caroline Wilhelmine Sophie Dieckmann
20.06.1875  ~
 
26.09.1875  *    Rudoph Gustav Hermann Hannemann, Vater Carl August Ziegelarbeiter, Mutter Caroline Therese Elisabeth Schulze
31.10.1875  ~
 
22.11.1875  *    Gustav Adolph Schmidt, Vater Daniel Friedrich Wilhelm, Buedner, Mutter Caroline Friederike Luise Balz
25.12.1875  ~
 
14.05.1876  *    Caroline Emma Bernhardine Hulda Dames, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Fuhrwerksbesitzer, Mutter Caroline
05.06.1876  ~                                                                                                                  Luise Dorothea Palm
14.11.1876  +
 
21.09.1876  *    Hermann Adolph Friedrich Sarow, Vater August Friedrich, Mutter Sophie Friederike Henriette Schmidt
22.10.1876  ~
 
17.02.1877  *    Auguste Caroline Wilhelmine Lindemann, Vater Johann Carl, Mutter Friederike Caroline Beate Klessen
18.03.1877  ~
 
02.06.1877  *    Anna Emma Schulze, Vater Johann Andreas Friedrich , Schiffer, Mutter Dorothea Sophie Wilhelmine Wilberg
16.09.1877  ~
 
10.06.1878  *    Emma Marie Anna Schmidt, Vater Gustav, Mutter Berta Krueger
14.07.1878  ~
 
22.12.1878  *    Marie Auguste Luise Schmidt, Vater Friedrich Ferdinand Gottlieb, Grossknecht,Mutter Luise Friederike Henriette Borchard
12.01.1879  ~
21.02.1879  +
 
11.02.1878  *    Carl Friedrich Wilhelm Dames, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Ackerbesitzer, Mutter Caroline Luise Dorothea Palm
16.03.1878  ~
 
04.05.1878  *    Hermann Carl Gottlieb Krueger, Vater Johann Gottlieb, Dienstknecht bei Dames, Mutter Pauline Emma Berta Schulze
02.06.1878  ~
 
01.08.1879  *    Carl Friedrich Wilhelm Berlin, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Schaefer, Mutter Caroline Wilhelmine Liepe
31.08.1879  ~
 
30.09.1879  *    Marie Caroline Wilhelmine Lindemann, Vater Johann Carl, Mutter Alwinw Friederike Wilhelmine Wernitz
26.10.1879  ~
 
04.01.1880  *    Gottlieb Ernst Schmidt, Vater Friedrich Ferdinand Gottlieb, Grossknecht, Mutter Luise Friederike Henriette Borchard
01.02.1880  ~
 
17.10.1880  *    Paul Friedrich Wilhelm Lindemann, Vater Johann Carl, Schaefer in Butzow, Mutter Friederike Caroline Beate Klessen
14.11.1880  ~
04.02.1881  + in Butzow
 
30.12.1880  *    Carl Albert Rudoph Liere, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Marie Caroline Brueggemann
06.02.1881  ~
 
30.01.1881  *    Hedwig Emma Clara Schmidt, Vater Gustav, Baeckermeister, Mutter Berta Krueger
18.04.1881  ~
 
27.05.1882  *    Ernst Friedrich Carl Musfeld, Vater Carl Friedrich Peter, Mutter Caroline Schmidt
09.07.1882  ~
 
08.10.1883  *    Carl Rudoph Paul Wicher, Vater Carl Friedrich August, Landbrieftraeger, Mutter Caroline Friederike Schmidt
18.11.1883  ~
 
17.06.1884  *    Minna Anna Alwine Berlin, Vater Carl Friedrich Wilhelm, Mutter Caroline Wilhelmine Schulze
06.07.1884  ~
 
09.11.1884  *    Berta Martha Marie Rietz, Vater Friedrich August, Grossknecht auf dem Gut Schulze/Liere
                                                                                         Mutter Berta Caroline Auguste Schmidt
 
16.12.1884  *    Irmgard Henriette Auguste Huebner, Vater Friedrich Ferdinand Adoph,Bauerngutsbesitzer
15.03.1884  ~                                                                     Mutter Berhardine Auguste Sophie Liere
 
16.02.1885  *    Frieda Helene Huebner, Vater Rudolph Ferdinand Richard, Gasthofbesitzer, Mutter Caroline
07.06.1885  ~                                                                                                Sophie Helene Liere
 
21.07.1885  *    Robert Rudolph Wicher, Vater Carl Friedrich August, Landbrieftraeger, Mutter Caroline
16.08.1885  ~                                                                                             Friederike Schmidt
 
22.08.1885  *    Gustav Carl Christian Liere, Vater Carl Wilhelm Christian, Halbbuedner, Mutter Caroline
13.08.1885  ~                                                                                Wilhelmine Beate Thielemann
 
16.12.1885  *    Paul Richard Adolph Liere,unehelich, Mutter Caroline Friederike Sophie Liere
04.04.1886  ~
 
12.01.1886  *    Elise Bernhardine Charlotte Huebner, Vater Friedrich Ferdinand Adolph, Mutter Bernhardine
14.02.1886  ~                                                                                                Auguste Sophie Liere
 
22.05.1886  *    Helene Margarethe Huebner, Vater Rudolph Ferdinand Richard, Mutter Caroline Sophie  Helene
28.07.1886  ~    Nottaufe
01.08.1886  +
 
Weseram
 
23.05.1886  *    Ernst Friedrich Carl Musfeld, Vater Carl Friedrich Peter, Mutter Caroline Schmidt
13.06.1886  ~
24.11.1886  +
 
21.06.1886  *    Helene Lucie Huebner, Vater Rudolph Ferdinand Richard Huebner, Mutter Caroline Sophie Helene Liere
11.09.1886  ~
 
28.07.1887  *    Clara Marie Auguste, Vater Carl Friedrich August, Mutter Caroline Friederike Schmidt
28.08.1887  ~
 
29.07.1887  *    Carl Friedrich Paul Musfeld,Vater Carl Friedrich Peter, Mutter Caroline Schmidt
04.09.1887  ~
 
18.05.1888  *    Hulda Pauline Emma Liere, Vater Gustav Albert, Maurer, Mutter Pauline Wilhelmine Richert
08.07.1888  ~
 
29.08.1888  *    Pauline Caroline Beate Liere, Vater Carl Wilhelm Christian, Buedner, Mutter Caroline Wilhelmine Beate Thielemann
16.09.1888  ~
 
25.11.1888  *    Ernst Wilhelm Richert Albrecht, Vater Gustav Adolph Wilhelm, Bauer, Mutter Caroline Friederike Alwine Schmidt
30.12.1888  ~
 
05.12.1888  *    Georg Rudolph Huebner, Vater Rudolph Ferdinand Richard, Mutter Caroline Sophie Helene Liere 
05.02.1889  ~
 
17.12.1888  *    Richard Albert August Albrecht, Vater Carl August Albert, Mutter Dorothea Auguste Caroline Palm
20.01.1889  ~
 
15.03.1889  *   Selma Wanda Ammanda Wicher, Vater Carl Friedrich August, Mutter Caroline Wilhelmine Schmidt
19.04.1889  ~
 
01.04.1889  *    Herbert Arnold Hermann Liere, Vater Hermann Friedrich Wilhelm, Mutter Anna  Marie Sophie Auguste Liere
23.06.1889  ~
 
17.12.1889  *    Otto Friedrich August Huebner, Vater Friedrich Ferdinand Adolph, Mutter Bernhardine Auguste Sophie Liere
23.01.1890  ~
 
 
Gestorbene
 
04.01.1832  +    Christian Friedrich Wuga, Schullehrer, 64 Jahre, 2 Monante
 
25.12.1833  +    Christian Friedrich Schulze, 47 Jahre
 
13.03.1834  +    Friederike Caroline Henriette Schulze, 18 Jahre 9 Monate, Tochter des Christian Friedrich und Caroline Bier
 
22.08.1834  +    Dorothee Sophie Ritter,   29 Jahre, 9 Monate, Ehefrau des Christian Carl Schulze
 
13.12.1834  +    Dorothee Elisabeth Friedel, 63 Jahre, Ehefrau des Daniel Friedrich Schmidt
 
23.12.1834  +    Caroline Marie Sophie Schmidt,  3 Monate, Vater Daniel Friedrich, Mutter Marie Sophie Kirschstein
 
07.08.1836  +    Christian Friedrich Wilhelm Schulze, 10 Monate, Vater Christian Mutter Cardine Bernau
 
03.09.1836  +    Christian Friedrich Schulze, 7 Tage ( 1 Zwilling )
 
24.05.1837  +    Christian Friedrich Liere, 20 Jahre, 1 Moant, Sohn des Andreas Friedrich und Caroline Luise Eilert
 
29.12.1839  +    Marie Sophie Henriette Friedel,  6 Monate,Tochter von Christian Friedrich Wilhelm und Dorothee Elisabeth Liepe
 
05.08.1839  +    Charlotte Sophie Friederike Bayer, 38 Jahre, 10 Monate, Ehefrau des Andreas Schulze
 
06.01.1840  +    Sophie Charlotte Franz, 64 Jahre, Ehefrau des Johann Friedrich Schulze
 
24.02.1840  +    Andreas Friedrich Schulze, 49 Jahre, 7 Monate
 
25.05.1842  +    Andreas Friedrich Liere, 53 Jahre, 4 Monate
 
19.05.1843  +    Caroline Wilhelmine Henriette Schulze,  11 Monate,Tochter des Christian und der Caroline Bernau
 
14.02.1844  +    Friedrich Carl Schmidt (Zwilling) Vater Daniel Friedrich und Marie Sophie Kirschstein
 
26.10.1844  +    Caroline Luise Bernau, 41 Jahre, 10 Monate, Ehefrau des Christian Friedrich Schulze
 
10.03.1845  +    Daniel August Schmidt, Sohn des Daniel Friedrich und Marie Sophie Kirschstein
 
29.11.1845  +    Dorothee Elisabeth Liepe, 36 Jahre, Ehefrau des Christian Friedrich Wilhelm  Friedel
 
20.01.1846  +    Carl August Friedrich Friedel, 2 Monate, Sohn des Christian Friedrich Wilhelm und Dorothee Elisabeth Liepe
 
18.06.1847  +    Caroline Luise Eilert, 54 Jahre, 9 Monate, Witwe des Andreas Friedrich Liere  
 
30.01.1850  +    Marie Elisabeth Lange, 66 Jahre, Ehefrau des Martin Liere
 
28.02.1850  +    Carl Friedrich Wilhelm Schulze, 22 Jahre, 2 Monate, Sohn des Carl und Dorothea Sophie Albrecht
 
29.04.1850  +    Albert Friedrich Wilhelm Schulze,  4 Monate, Vater Friedrich Wilhelm und Dorothea Sophie Kuhlmeyer
 
23.09.1850  +    Luise Wilhelmine Friederike Schmidt, 8 Tage, Vater Gottlieb und Friederike Klessen
 
01.04.1851  +    Friedrich Wilhelm Huebner, 59 Jahre 6 Monate,  Ehemann von Marie Sophie Friederike Liere
 
06.02.1852  +    Wilhelm Albert Gustav Schulze,  8 Monate,  Sohn des Friedrich Wilhelm und Dorothee Sophie Kuhlmei
 
25.09.1852  +    Caroline Henriette Beate Schulze, 4 Jahre, 1 Monat, uneheliche Tochter der Caroline Wilhelmine Luise
 
24.10.1853  +    Anna Sophie Friederike Liere, Tochter von Carl Friedrich Wilhelm und Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt
 
26.12.1853  +    Emma Marie Beate Schulze, 3 Monate, Tochter des Friedrich Gottlieb und Marie Sophie Luise Friederike Klopprogge
 
29.11.1854  +    Carl Friedrich Wilhelm Liere, Vater Friedrich Wilhelm und Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt
 
08.01.1855  +    August Ludwig Schmidt, Sohn des Gottlieb und Friederike Klessen
 
10.01.1856  +    Emma Pauline Sophie Liere, 1 Monat,  Vater Andreas Friedrich und Sophie Marie Rohrschneider
 
11.07.1856  +    Martin Friedrich Liere, 68 Jahre, 9 Monate
 
17.10.1857  +    Andreas Friedrich Wilhelm Schulze 39 Jahre
 
05.03.1858  +    Johann Carl Ludwig Schulze, 60 Jahre, 4 Monate
 
15.06.1859  +    Marie Caroline Luise Schulze,  19 Jahre, 10 Monate, Tochter des Christian
 
06.07.1859  +    Christian Friedrich Liere, 73 Jahre, 6 Monate
 
16.09.1859  +    Christian Friedrich Schulze, 58 Jahre, 6 Monate
 
23.06.1860  +    Pauline Sophie Auguste Liere, 3 Tage. Vater Andreas Liere und die Mutter Sophie Marie Rohrschneider
 
15.09.1863  +    Sophie Charlotte Friederike Klessen, 38 Jahre, 10 Monate, Ehefrau des Johann Gottlieb Friedrich Schmidt
 
22.01.1865  +    Andreas Friedrich Gustav Liere, 14 Jahre, 5 Monate, Vater Andreas Friedrich
 
13.11.1865  +    Joachim Andreas Heinrich Schulze, 63 Jahre, 10 Monate

Weseram
 
13.08.1866  +    Sophie Marie Therese Schulze,  10 Monate, Tochter des Gottlieb, Schneidermeister
16.08.1866
 
08.11.1866  +    Johann Friedrich Schulze, 74 Jahre, Kirchen-und Schulvorsteher, Altsitzer
10.11.1866
 
12.02.1867  +    Auguste Rosalia Bernhardine Schulze, Tochter des Schneidermeisters Friedrich Gottlieb
15.02.1867
 
10.12.1867  +    Juliane Luise Caroline Wiggert, 47 Jahre, 5 Monate, Ehefrau des Tageloehners David
13.12.1867        Friedrich Wilhelm Albrecht, Witwe Schulze hat den Tod angezeigt
 
24.04.1868  +    Therese Clara Rosalia Albertine Schulz, 2 Monate, Tochter des Schneidermeisters
27.04.1868        Friedrich Gottlieb Schulze
 
07.06.1868  +    Marie Sophie Luise Friederike Schulze geb. Klopprogge,38 Jahre, Ehefrau des Schneidermeisters
11.06.1868        Gottlieb Schulze
 
04.01.1869  +    Emma Auguste Marie Wendland, 20 Tage,Tochter des Friedrich August
07.01.1869        Frau Schmidt hat den Tod angezeigt
 
06.03.1869  +    Hermann Paul Gramenz, 10 Tage, Sohn des Muehlenmeisters Johann Heinrich
09.03.1869        Witwe Schulz hat den Tod angezeigt
 
10.03.1869  +    Daniel Friedrich Friedel, Altsitzer, 71 Jahre 7 Monate
13.03.1869
 
13.06.1869  +    Frau Marie Sophie Schmidt geb. Kirschstein, 63 Jahre, 4 Monate, Ehefrau des Arbeitsmannes Daniel Friedr. Schmidt
15.06.1869        der Tod wurde durch die Schwiegertochter angezeigt
 
24.03.1870  +    Dorothea Sophie Albrecht,  67 Jahre, 9 Monate, nachgelassene Witwe des Buedners Carl Ludwig Schulze
27.03.1870
 
11.07.1871  +    Caroline Wilhelmine Henriette Schmidt,24 Jahre, 3 Monate,  Ehefrau des Arbeitsmannes Friedrich Wendland
13.07.1871
 
09.03.1872  +    Carl Friedrich Wilhelm Lindemann, 3 Monate, Sohn des Arbeitsmannes Johann Carl
11.03.1872
 
08.04.1872  +    Peter Carl Friedrich Berlin,56 Jahre, 6 Monate, Tageloehner
11.04.1872
 
25.10.1872  +    Dorothea Sophie Kuhlmeier,  55 Jahre, 6 Monatenachgelassene Witwe des Bauers Wilhelm Schulze
28.10.1872
 
26.10.1873  +    Marie Caroline Anna Musfeld, 10 Monate, Tochter des Maurers Wilhelm Musfeld
28.10.1873
26.10.1873  +    Marie Caroline Anna Musfeld, 10 MOnate, Tochter des Maurers Wilhelm
 08.02.1874  +    Friedrich Gottlieb Schulze, Witwer, Buedner und Schneidermeister, 45 Jahre, 3 Monate
11.02.1874
 
07.08.1874  +    Marie Caroline Anna Musfeld, Tochter des Wilhelm, 6 Monate
10.08.1874
 
30.03.1875  +    Carl Gottlieb Schmidt, Sohn des Buedners,Gottlieb, 2 Jahre, 8 Monate
02.04.1875
 
06.07.1875  +    Carl Friedrich Hermann Borchardt, Sohn des Ziegeleiarbeiters Albert, 3 Tage
09.07.1875
 
16.12.1875  +    Gustav Richard August Wendler, Sohn des Schiffers August, 3 Monate
18,12,1875
 
02.01.1876  +    Carl Wilhelm Hermann Schmidt, Sohn des Buedners Wilhelm, 2 Jahre, 10 Monate
04.01.1876
 
15.07.1876  +    Caroline Luise Vogel, nachgelassene Witwe des Nachtwaechters Andreas Friedrich Protz, 59 Jahre, 2 Monate
18.07.1876
 
14.11.1876  +    Caroline Emma Bernhardine Hulda Dames, Tochter des Fuhrmannes Carl Dames, 6 Monate
16.11.1876
 
24.12.1876  +    Christian Friedrich Liere, Buedner, 48 Jahre, 5 Monate
27.12.1876
 
13.04.1877  +    Ernst August Adolph Wendler, Sohn des Bueders und Schiffers August, 2 Tage
15.04.1877
 
03.12.1878  +    Alwine Emma Minna Klessen, einziges Kind des Maurers Wilhelm, 2 Tage
06.12.1878
 
30.12.1878  +    Daniel Friedrich Schmidt, Buedner, Witwer, Altsitzer, 75 Jahre, 7 Monate
02.01.1879
 
21.02.1879  +    Marie Auguste Luise Schmidt, Tochter des Grossknechts Gottlieb, 2 Monate
23.02.1879
 
05.04.1879  +    Sophie Friederike Henriette Schmidt, Ehefrau des Arbeitsmannes August Friedrich Sarow, 32 Jahre
08.04.1879
 
04.05.1879  +    Friedrich Wilhelm Bals, Halbbuedner, 32 Jahre, 9 Monate
07.05.1879
 
13.07.1879  +    Marie Sophie Caroline Therese Berlin, geborene Liere, 62 Jahre, 6 Monate
15.07.1879
 
29.10.1879  +    Andreas Friedrich Kuhlmey, Kirchenaeltester und Krugbesitzer, 57 Jahre, 10 Monate
01.11.1879
 
14.11.1879  +    Alwine Marie Caroline Protz, Tochter des Halbbuedners August, einige Tage alt
16.11.1879
 
03.12.1879  +    Caroline Friederike Wernitz, Ehefrau des Buedners Gottlieb Schmidt, 52 Jahre, 11 Monate
06.12.1879
 
22.07.1880  +    Marie Caroline Wilhelmine Lindemann, Tochter des Ziegeleiarbeiters Carl, 9 Monate
25.07.1880
 
05.05.1882  +    Friedrich Wilhelm Schulze, einziger Sohn des Bauerngutsbesitzers Wilhelm, 8 Jahre, 3 Monate
08.05.1882
 
03.04.1883  +    Carl Friedrich Wilhelm Schulze, Bauerngutsbesitzer, 40 Jahre, 2 Monate
06.04.1883
 
13.08.1884  +    Minna Anna Alwine Berlin, Tochter des Schaefers Carl, einige Tage alt
16.08.1884  
 
09.09.1884  +    Andreas Friedrich Klessen, Buedner, 65 Jahre, 7 Monate
12.09.1884
 
10.04.1885  +    Carl Friedrich Wilhelm Liere, Muehlenmeister, Ackerbesitzer, Buedner, Witwer, 64 Jahre
13.04.1885
 Aufgebote/Eheschliessungen
Weseram
 
29.11.1810  oo    Carl August Schultze, Lehnschuetze in Crilow, 36 Jahre, Witwer
                        Caroline Friederike Klessen,  19 Jahe,Tochter des Johann Gottlieb,
 
17.11.1811  oo    Christian Friedrich Schulze, 26 Jahre, Sohn des verstorbenen Christian Friedrich,
                        Caroline Luise Bier, 24 Jahre, Tochter des Fischers und Kossaten Christian aus Riewend
 
         1814  oo    Joachim Christoph Friedrich Schultze, Vater Matthias Christoph, Mutter Marie Luise Stadow
                         Caroline Luise Eilert, Tochter des Peter
                         Eheschliessung fand in Butzow statt
 
14.10.1814  oo    Johann Friedrich Schultze, 23 Jahre, Vater Erdmann (Roskow) Mutter Maria Wels
                        Maria Charlotte Franz, 35 Jahre,  Witwe des Bauern Schleus,
 
 
 
         1815  oo    Johann Andreas Dehne, 27 Jahre Vater Andreas aus Belzig,
                         Dorothea Marie Elisabeth ? , Vater Johann aus Ketzuer
                         Eheschliessung fand in Ketzuer statt
 
24.07.1815  oo    Christoph Ost,  33 Jahe, Soldat,Vater Andreas Friedrich, Schmied in Roskow, Mutter Anne Sophie Stimming
                        Charlotte Lange,  27 Jahre, Vater Andreas Lange
 
12.05.1816  oo    Andreas Klopprogge, Witwer 30 Jahre
                        .....  Wilhelmine Liere, 20 Jahre, Tochter des Daniel
 
         1817  oo    Christian Hagemann, Vater Johann
                         .... Sophie Schultze, Tochter des Christian Friedrich
                         Eheschliessung fand in Roskow statt
 
04.12.1818  oo    Friedrich Wilhelm Huebner,  27 Jahre, Junggeselle, Ackermann, Schoeppe, Kirchen-und Schulvorsteher
                        2. Sohn aus 3. Ehe des Johann Andreas
                        Marie Luise Sophia Liere, 16 Jahre, Tochter des Andreas aus Radewege
 
26.10.1819  oo    Christian Friedrich Wuga,  51 Jahre, Witwer, Kantor und Schullehrer, Vater Carl Friedrich Kantor in Schönberg
                        Dorothea Schmidt, 30 Jahre, Vater Friedrich, Muehlenmeister in Jeserig
 
05.01.1820  oo    Peter Schmidt, Bauer in Schmergow, 25 3/4 Jahre,  Sohn des Samuel, Bauer in Schmergow
                        Caroline Wilhelmine Huebner, 21 1/2 Jahre, Tochter des Christian Friedrich, Schoeppe, Kirchen-
                        und Schulvorsteher
                       
 
06.09.1825  oo    Joachim Friedrich Wilhelm Bremer, Junggeselle, Tageloehner, 33 Jahre, Vater Joachim Bremer, Bauer in Brielow
                        Marie Dorothea Elisabeth Schulze,  19 1/4 Jahre, Vater Johann Georg Andreas, Bauer
 
09.10.1824  oo    Carl Ludwig Schulze,  27 Jahre, Hauseigentuemer, Ackermann, Vater Johann Christian
                        Dorothee..... Albrecht, 22 Jahre, Vater Daniel ein Gaensehirte
 
18.01.1826  oo    Adreas Friedrich Stage, Witwer 32 Jahre
                        Marie Luise Schulze, 27 Jahre, Vater Christian Friedrich, Schiffer
 
         1826  oo    Georg Friedrich Liepe, 28 Jahre,  Junggeselle, Meier auf dem Hagenschen Gute in Ketzuer, 28 Jahre
                         Vater Friedrich, Ackermann in Lietzow
                         Marie Sophie Silow, 24 Jahre, Vater Andreas aus Ketzuer
 
18.11.1827  oo     Christian Friedrich Liere, Junggeselle, Ackerknecht, 40 Jahre
                         Hanna Luise Marten, Dienstmagd, 24 Jahre, Vater  Joachim Ackerknecht
 
18.11.1827  oo     Christian Friedrich Schulze, 27 Jahre, Vater Johann Andreas
                         Caroline Wilhelmine Bernau, 25 Jahre, Vater Peter  
5.6. 7.p. Trin,  1852     Gottlieb Schulze, 24 Jahre, Schneidermeister, Vater Andreas
Aufgebot                Marie Sophie Luise Klopprogge, Vater Andreas
 
1.2.3. Adve. 1852    Carl Friedrich Wilhelm Liere 321/2 Jahre, Vater Andreas
Aufgebot                Caroline Sophie Wilhelmine Schmidt, 26 Jahre, Vater Andreas Friedrich, Vater Johann Christian
 
26.p Trinit.   1853    August Friedrich Wilhelm Sens,  21 1/2 Jahre, Bauerngutsbesitzer in Crilow, Vater Wilhelm, Bauer in Crilow
                            Caroline Friederike Beate Liere,  22 Jahre, Vater Andreas Friedrich, Bauer in Weseram
 
 
15.07.1855      oo    Christian Friedrich Liere, 27 Jahre, Dienstknecht, Vater Christian Friedrich
                            Dorothea Luise Sophie Bergemann, 22 Jahre, Vater Andreas Christian Friedrich
 
13.01.1861      oo    Carl Friedrich Ferdinand Neuthe,  29 1/2 Jahre, Vater Peter, Cossath in Goetz
                            Caroline Therese Elisabeth Schulze, 24 Jahre, vater Christian Friedrich Arbeiter in Brandenburg
 
00.00.1862      oo    Johann Andreas Christian Stahlberg 35 Jahre, Witwer , Vater Christian, Gaensehirte in Roskow
                            Dorothee Sophie Luise Seefeld 26 1/4 Jahre, Vater Joachim Friedrich aus Niebede
  
 Eheschliessungen/Weseram
 
00.00.1828  oo    Andreas Friedrich Goebler, 30 Jahre,  Vater Johann Andreas aus Ketzuer
                        ...Marie Dorothee Liepe, 30 Jahre, Vater Andreas, Ackerknecht in Wachow
                        die Ehe wurde in Ketzuer geschlossen
 
15.01.1832  oo    Daniel Friedrich Schmidt, 29 Jahre, Junggeselle, Ackerknecht, Vater Daniel Friedrich, Ackerknecht, Mutter Marie Sophie
                        Klessen
                        Marie Luise Sens 26 3/4 Jahre, Vater Peter aus Niebede
 
 
00.00.1833  oo    Peter Schulze,  47 Jahre, Buedner,Witwer
                        Dorothee ? 29 Jahre
 
00.00.1833  oo    Christian Heinrich Jaeger, Vater Johann Christian Heinrich in Gollwitz
                        ..... Luise Schulze, Vater Christian, Handarbeiter aus Gollwitz
 
00.00.1833  oo    Christian Friedrich Wilhelm Friedel, 30 Jahre, Vater Daniel
                        Dorothee Elisabeth Liepe, 23 Jahre, Vater Christian, Schullehrer in Riewend
 
14.03.1833  oo    Carl Andreas Friedrich Liepe, 22 3/4 Jahre, Bauer in Roskow, Vater Joachim Liepe in Roskow
                        Sophie Caroline Wilhelmine Klessen, Vater Christian Friedrich, Mutter Marie Dorothea Kuhlmei
 
27.04.1834  oo    Christian Carl Schulze,  21 1/2  Jahre, Ackerknecht, Vater Johann Georg Christoph, Pferdehirte in Neuendorf
                        ... Dorothee... Ritter, 28 3/4 Jahre, Vater Johann Anton in Grossbaehnitz
 
05.06.1834  oo    Daniel Friedrich Schmidt,31 Jahre (geschieden von Marie Sens )Vater Daniel Friedrich, Mutter Marie Sophie Klessen
                        Sophie Kirschstein, Vater Johann Christian aus Luenow
 
30.01.1835  oo    Friedrich Liepe,25 1/4 Jahre, Junggeselle aus Etzin, Vater Andreas Friedrich, Bauer in Etzin
                        Charlotte.... Wilhelmine Elscholz, 21 1/4 Jahre, Vater Joachim Christian
 
27.12.1835  oo    Christian Carl Schulze,28 1/2 Jahre, Witwer, Vater Johann Georg Christoph, Pferdehirte in Neuendorf
                        ....Charlotte Friederike Faust, 26 Jahre, Vater Peter Faust, Meier auf Ribbeck
 
03.01.1836  oo    Wilhelm Friedrich Schoenefeld 37 Jahre, Witwer
                        Friederika Henriette Schulze, 23 1/2 Jahre, Vater Johann Georg
 
00.00.1836  oo    Joachim Friedrich Christian Schulze, 51 1/2 Jahre, Witwer
                        Caroline Luise Schulze 53 1/4 Jahre Witwe des hiesigen Christian Friedrich Schulze
                        Eheschliessung fand in Bahnitz statt
 
00.00.1842  oo    Carl Friedrich Wilhelm Schmidt, 28 Jahre Stellmachermeister, Junggeselle und Gastwirth in Zachow,
                        Vater Erdmann Friedrich
                        Wilhelmine Juliane Liere, 18 Jahre, Vater Andreas Friedrich
 
29.04.1842  oo    Andreas Friedrich Wilhelm Schulze 24 1/2 Jahre, Vater Johann Friedrich, Schoeppe, Kirche-und Schulvorsteher
                        Marie Dorothea Sophie Kuhlmei, 25 Jahre,  Vater Gottlieb Valentin
 
09.03.1845  oo    Christian Friedrich Schulze, Witwer 44 Jahre
                        .... Charlotte Schilling aus Roskow
 
25.04.1847  oo    Peter Berlin 32 Jahre, Vater Daniel aus Grueneiche bei Gollwitz
                        Marie Sophie Caroline Therese Liere 35 Jahre, Vater Martin Friedrich
 
00.00.1848  oo    Andreas Friedrich Liere, 33 Jahre, Junggeselle , Bauer, Vater Andreas Friedrich
                        Caroline Rohrschneider 22 3/4 Jahre, Vater Erdmann Friedrich, Bauer in Gutenpaaren
                        Eheschliessung fand in Gutenpaaren statt
 
13.06.1851  oo    Johann Friedrich Ferdinand Friedrich, 30 Jahre, Junggeselle, Bauer, Vater Georg Peter
                        Schoeppe, Kirchen-und Schulvorsteher
                        Caroline Friederike Wilhelmine Liepe, 27 Jahre aus Roskow, Vater Andreas Friedrich Wilhelm
 
04.01.1852  oo    Daniel Wilhelm Bremer, Dienstknecht in Jeserig, Vater der verstorbene Daniel aus Gollwitz
                        Marie .... Luise Schulze, 20 Jahre, Vater Johann Carl Ludwig Schulze, Buedner in Weseram
 
Die aelteste Signatur Weseram. Diese ist fast voellig zerstoert.Es gibt ein schlechtes
Namenregister. Man sieht nur, wer dort in der Zeit von 1682-1733 dort gelebt hatte.Man kann leider nicht feststellen um
welches Ereignis es sich gehandelt hatte, auch kein Jahr und Datum.
 
 Jordan         Jacob* 1676, Samuel* 1679,  Wenigna, Martin, Ursula, Maria,Peter, Dorothea,Erdmund, Christiana,Maria Elisabeth,
                   Marten, Dorothea Sophia, Magdalena, Susanna
             ,
Liere               Martin, Dorothea,Maria, Catharina, Joachim, Maria,Anna, Susanna,Anna Margaretha,Andreas,Ursula,Anna Maria
                   Anna Dorothea
 
Rahneberg    Catharina, Andreas,
 
Schultze        Matthias,Magdalena,
 
Koch               Thomas
 
Ost                  Gabriel
 
Schmidt          Dorothea, Elisabeth, Maria, Anna Catharina
 
Klessen           Christian
 
Lindemann      Eva, Maria Elisabeth,Valentin, Anna
 
Vogeler            Anna,Susanna,
 
Wendland        EvaEva Dorothea,
 
Wendler           Eva,
 
Seefeld            Joachim,
 
Palm                 Maria
 
 
Eheschliessungen:
 
Schlundke/ Schmidt
 
Martin Schmidt/ Catharina Huebner
 
Peter Liere/ Margarethe Herlitz
 
Peter..../ Ursula Liere
 
Martin Liere/ Elisabeth Rahneberg
 
Peter Rahneberg/ Elisabeth Schulze
 
Hans Bruening/ Magdalena Jordan
 
Erdmund Schmidt/ Anna Wiese
 
Joachim Moritz/ Anna Jordan
 
Erdmund Wiese/ Maria Jordan
 
Joachim Seefeld/ Catharina Rahneberg
 
Valentin Lindemann/ Elisabeth Boehlen
 
Valentin Lindemann/ Gottlieb Rudoph
 
Joachim Haberland/  Maria Palm
 
Peter Jorda/ Maria Boether
 
Christian Klessen/ Anna Maria Liere
 
Matthias Schmidt/ Margarethe Rahneberg
 
Joachim..../ Anna Dorothea Jordan
 
Joachim Liere/ Margarethe Boernicke
 
Andreas Boernicke/ Maria Schmidt
25.01.1863  oo    Daniel Friedrich Wilhelm Schmidt 28 1/4 Jahre, Ackerknecht, Vater Daniel Friedrich
                        Caroline Friederike Luise Bals, 21 3/4 Jahre, Vater Wilhelm Bals aus Gollwitz
 
20.02.1863  oo    Friedrich Wilhelm Rahn, 25 Jahre, Vater Friedrich Rahn,  Bauer zu Birge
                        Caroline Wilhelmine Sophie Auguste Schulze, Vater Andreas Friedrich Wilhelm, Schoeppe
 
04.10.1863  oo    Carl Christian Friedrich Wilberg, 26 1/4 Jahre, Vater Carl Friedrich Wilhelm
                        Sophie Wilhelmine Dieckmann, Vater Johann Friedrich aus Nauen
 
02.06.1864  oo    Johann Gottfried Schmidt, 43 Jahre, Tageloehner, Buedner, Witwer
                        Albertine? Friederike Wernintz, 37 1/2 Jaher, Vater Peter Friedrich aus Gollwitz
 
26.12.1865  oo    Johann Andreas Friedrich Schultz, 26,1/2 Jahre, Ziegeleiarbeiter, Vater Christian Friedrich
                        Arbeiter in Brandenburg
                        Dorothee Sophie Wilhelmine Wilberg, 30 3/4 Jahre, Vater Christian Friedrich
 
06.11.1866  oo    Carl August Andreas Schulze, 32 Jahre, Ziegeleibesitzer in Goetz,Vater Friedrich Wilhelm
                        Ziegeleibesitzer in Klein Kreutz
                        Pauline Wilhelmine Albertine Huebner 23 Jahre, Vater Christian Friedrich Wilhelm, Kirchen -und Schulvorsteher
 
10.05.1868  oo    Carl Friedrich Wilhelm Roemer, Witwer, Tageloehner in Gohlitz, Vater Erdmann, Tageloehner in Wachow
                        Dorothee Sophie Seefeld, Witwe Stahlberg 32 1/4 Jahre, Vater Joachim Friedrich, Schaefer aus Niebede
 
02.08.1868  oo    Friedrich August Wendland,27 1/2 Jahre, Ackermann, Vater Friedrich aus Pruetzke
                        Sophie Wilhelmine Henriette Schmidt, 21 1/4 Jahre,  Vater Daniel Friedrich, Buedner
 
10.10.1869  oo    Carl August Hannemann, 24 Jahre Dienstknecht, Vater Friedrich
                        Pauline Theres Schultze, 32 Jahre, Vater Christian Friedrich
 
11.10.1870  oo    Junggeselle Johann Friedrich Schultz, 28 Jahre,Buedner und Stellmachermeister aus Woltersdorf
                        Vater Johann Heinrich Christoph, Buedner und Stellmacher in Goettin
                        Jungfrau Dorothea Marie Friederike Hoepfner,  22 1/2 Jahre, Vater Johann Friedrich Altsitzer und
                        Schiffer aus Woltersdorf
 Kirchenbuch Luenow 1741-1767 eigenes Kirchenbuch
ab 1795 gab es ein Gesamtkirchenbuch Weseram/Luenow
 
19.08.1741  *    Johann Jacob Schmidt, Vater Jacob, ein Schneidermeister, Mutter Johanna Elisabeth Lubach
23.08.1741  ~
~
18.01.1744  *    Louisa Zander, Vater Joachim, Bauer, Mutter Anna Dorothea Jordan
21,01,1744  ~
 
16.02.1744  *    George Gottlieb Schmidt, Vater Jacob, Mutter Johann Elisabeth Lubach
18.02.1744  ~
 
29.05.1746  *    Johanna Wilhelmine Schmidt, Vater Johann Jacob, Mutter Johanna Elisabeth Lubach
01.06.1746  ~
17.11 1747  +
 
01.06.1747  *    George Zander, Vater Joachim, Mutter Anna Dorothea Jordan
04.06.1747  ~
 
15.09.1751  *    Maria Elisabeth Zander, Vater Joachim, Mutter Anna Dorothea Jordan
19.09.1751  ~ 
 
17.09.1754  *    Dorothea Sophia Stimming, Vater Johann, Mutter Anna Dorothea Jordan
22.09.1754  ~
 
04.03.1756  *    Andreas Friedrich Zander, Vater Joachim, Mutter Anna Dorothea Jordan
07.03.1756  ~
 
16.11.1753  oo   Johann Stimming, Ackerknecht, Sohn des Altsitzers Christoph aus Wachow
                       Anna Dorothea Jordan, Tochter des Peter
 
08.07.1756  oo   Christian Schulze, Arrendator des hochloeblichen Gutes zu Bagow, Sohn des Christian
                       Gerichtsschulze in Roskow
                       Maria Elisabeth Voigt, Tochter des Andreas
 
01.12.1758  oo   Christian Albrecht, Cossat und Ackerknecht, Vater Erdmann
                       Dorothea Sophia Jordan, Tochter des Peter, ein Fischer
 
 
 
01.12.1757  +   Dorothea Huebner, 39 Jahre, Dienstmagd, Tochter des Adam
03.12.1757
 
29.10.1757  +    Maria Jordan, nachgelassene Witwe, des Andreas Wiese, Krueger und Ackerknecht in Luenow, 80 Jahre
30.10.1757
 
06.01.1760  *    Dorothea Sophia Albrecht, Vater Christian, Mutter Dorothea Sophia Jordan
10.01.1760  ~
11.03.1760  +
 Nachtrag Weseram
 
27.06.1845  oo   August Christian Friedrich Mueller, Schneidermeister aus Zachow, 25,1/2 Jahre, Vater Johann Friedrich
                       Marie Caroline Liere, Vater Andreas Friedrich
 
09.11.1846  oo   Johann Gottlieb Friedrich Schmidt, 25 1/2 Jahre, Vater Gottlieb aus Reckan
                       Sophie Charlotte Klessen, 22 Jahre, Vater Cornelius, Mutter Anna Charlotte Luise geborene Hahn
 
9.10.11.      oo   Christian Friedrich Wilhelm Brandt, 23 3/4 Jahre, Collonist, Vater Christoph Friedrich
p. Trin.              Charlotte Luise Wilhelmine Liere,31 Jahre, Vater Friedrich Liere, Schiffer aus Wust
1859                 ( Eheschliessung in Wust )
 
23,24,25     oo    Carl Wilhelm Albert Rudolph Klessen, 33 1/2 Jahre, Vater Friedrich Wilhelm , Lehngutsbesitzer
p. Trin 1860        Juliane Pauline Schultze, 21 1/2 Jahre, Vater Joachim Andreas Heinrich, Lehrer in Tremmen
                        ( Eheschliessung in Tremmen )