Sadow Parish 2010

Sadow Parish 2010

Tuesday, January 4, 2011

KOŚCIÓŁ pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

            Od  początku  wieku  XIII  folwark  w  Trestnie  należał  do  Szpitala  Ducha  Świętego  we  Wrocławiu,  stanowiąc  jego  uposażenie  nadane  przez  księcia  Henryka  I  Brodatego.  Szpital  działał  jako  prepozytura  opactwa  Kanoników  Regularnych  Panny  Maryi  na  Piasku.  Całość  budowy  tego  przedsięwzięcia  ponieśli  Augustianie.  W  okresie  reformacji  luterańskiej  władzę  nad  szpitalem  i  jego  dobrami  przejęła  rada  miasta  Wrocławia.  W  roku  1529  folwark  w  Trestnie  sprzedała  Georgowi  Clausnitzowi.

            Pierwszy  Kościół  w  Trestnie  zbudowano  w  roku  1539,  z  polecenia  ewangelickiego  właściciela  majątku  von  Clausnitza,  jako  kaplicę  domową  i  cmentarną.  Pierwsza  budowla ulega  zniszczeniu  i  późniejszy  właściciel  dóbr  trestnieńskich  Matthaeus  Riedel  von Loewenstern  w  czasie  wojny  trzydziestoletniej  wzniósł  kościółek  z  drewna.  W  roku  1654  wbrew  woli  fundatora,  przyznano  tutejszą  świątynię  katolikom  i  zrobiono  z  niego  filię  katolickiego  Kościoła  Św. Maurycego.  Od   tego  czasu  obiekt   stale  popadał  w  ruinę. 
W 1844  r.  odprawiono  w  nim  jeszcze  ewangelickie  nabożeństwo  pogrzebowe.  W  roku  1880  po  dawnym  kościele  w  Trestnie  pozostały  już  tylko  widoczne  na  obecnym  cmentarzu,  po  lewej  stronie  drogi  prowadzącej  do  Blizanowic,  masywne  fundamenty,  po  których  można  było  stwierdzić  położenie  nieistniejącej  świątyni.

            W  roku  1934  protestanci  wznieśli  nowy  Kościół  według  projektu  wrocławskiego  architekta  Ericha  Graua.  Lokalizacja  drugiego  kościoła  w  Trestnie  odbyła  się  na  nowym  miejscu,  nie  mającym  nic  wspólnego  z  pierwszą  lokalizacją.  Po  starym  drewnianym  kościółku  pozostał  jedynie  przykościelny  cmentarz.  Przedwojenna  świątynia  należała  do  ewangelickiego  Kościoła  Pamięci  Królowej  Luizy  we  Wrocławiu,  który  znajdował  się  przy  obecnej  ul. Krakowskiej.  Na  murach  nowej  trestnieńskiej  świątyni  zamontowano  -  zachowane  po  dziś  dzień  -  dawne  płyty  epitafijne  XVII-wiecznych  dzierżawców  majątku  w  Trestnie.

            Od  roku  1919  siostry  Boromeuszki  zorganizowały  i  prowadziły  w  Trestnie  Zakład  Opiekuńczy  -  Dwór  Św. Jadwigi,  przeznaczony  dla  samotnych  matek   z  dziećmi.  Wnętrze  dworu  przebudowano  w  roku  1921.  W  latach  1926  i  1932 - 33  dokonano  jego  ostatecznej  przebudowy,  na  podstawie  projektu  drezdeńskiego  architekta  prof. Ernsta  Kühna,  do  ściany  południowej  dobudowano  okazałą  kaplicę  pw. Św. Jadwigi.   Od  roku   1926  do  ówczesnej  Parafii  Księże  Małe  należała  również  kaplica  w  trestnieńskich  dobrach,  na  prawach  kuracji,  a  od  roku  1936  pracował  tu  stale  duchowny  sprawujący  opiekę  duszpasterską  nad  siostrami  i  podopiecznymi.  Ostatnimi  niemieckimi  zakonnicami,  które  opiekowały  się  zakładem  były  Ubogie  Siostry  Szkolne  de  Notre  Dame. 

            Po  roku  1945  majątek  ziemski  w  Trestnie  otrzymała  wrocławska  Kuria  Arcybiskupia.  Seminarium  Duchowne  posiadało  tutaj  gospodarstwo  rolne.  Ziemia  uprawiana  była  przez  kleryków  pod  kierunkiem  księży.  Władze  komunistyczne  zlikwidowały  majątek  kościelny  w  Trestnie,  siostry  zakonne  wyjechały,  a  nieruchomości  kościelne  przejęło  państwo  i  został  tu  ulokowany  Zakład  Hodowli  Zwierząt  Doświadczalnych  Instytutu  Immunologii  i  Terapii  Doświadczalnej  Polskiej  Akademii  Nauk.  W  miejscu,  gdzie  przed  wojną  stała  kaplica,  wybudowano  budynek  gospodarczy.

            Prace  remontowe  przy  obecnym  Kościele  pw. Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Trestnie,  pochodzącym  z  roku  1934,  będącym  kościołem  filialnym  Parafii 
pw. Najświętszej  Maryi  Panny  Wspomożenia  Wiernych  na  Księżu  Małym  we  Wrocławiu  rozpoczęto  w  roku  2009  od  przeprowadzenia  renowacji  zabytkowych  elementów  kamiennych :  trzech  tablic  epitafijnych  z  XVII  wieku  poświęconych  właścicielom  pobliskiego  majątku,  zegara  słonecznego  z  roku  1771,  który  przeniesiono  pod  Kościół 
z  terenu  parku  dworskiego  oraz  pomnika  pamięci  mieszkańców  pobliskiego  Mokrego  Dworu,  którzy  zginęli  w  czasie  I  wojny  światowej.  Prace  konserwatorskie  wykonali  konserwatorzy  dzieł  sztuki  Państwo  Jolanta  i  Waldemar  Marosik  z  Wrocławia. 

W  roku  2010  rozpoczął  się  remont  generalny  trestnieńskiej  świątyni,  leżącej  na  popularnym  w  Europie  szlaku,  zwanym  Drogą  Św. Jakuba  ( Caminos  de  Santiago,  Routes  of  St. James,  Chemins  de  St. Jacques,  Jakobswege ),  prowadzącym  do  Katedry  w  Santiago  de  Compostela  w  Galicji,  w  północno – zachodniej  Hiszpanii.  Via  Regia  -  Dolnośląska Droga  Św. Jakuba,  prowadzi  z  Brzegu  ( Opolszczyzna )  przez  Oławę,  Trestno,  Wrocław,  Środę  Śląską,  Legnicę,  Legnickie  Pole,  Złotoryję,  Lwówek  Śląski  i  Lubań  do Zgorzelca.  Jej  kontynuacją  w  Niemczech  jest  Ekumeniczna  Droga  Pątnicza, która  biegnie  przez  Saksonię  i  Turyngię,  a  następnie  przez  Francję    do  Hiszpanii. 

Prace  przy  wieży  kościelnej  oraz  stolarkę  obiektu  wykonała  firma  Pana  Piotra  Lipczyńskiego  z  Radwanic,  elewacje  zewnętrzne  firma  Pana  Krzysztofa  Chrzanowskiego 
ze  Słupska.  Na  wieży  umieszczony  został  odrestaurowany  przez  konserwatora  zegarów  Pana  Marka  Batyckiego  z  Wrocławia  i  uruchomiony  po  latach,  zabytkowy  zegar 
z  roku  1934,  wyprodukowany  przez  Firmę  Korfhage  &  Sohne  z  Osnabrück.   Kamienny  zegar  słoneczny  z  roku  1771  oraz  tablice  epitafijne  z  wieku XVII rodziny von Claussnitzów,  a  także  pomnik  ofiar  z  I  wojny  światowej  i  pamiątkową  tablicę  z  roku  1942  inicjatora  budowy  ówczesnego  Kościoła  w  Trestnie  Willego  Zachera   odnowili  konserwatorzy  dzieł  sztuki  Państwo  Jolanta  i  Waldemar  Marosikowie  z  Wrocławia  wraz  z  Zespołem.  Elementy  kamienne   wykonała  firma  kamieniarska  Pana  Ryszarda  Mikołajczaka  z  Siechnic

Renowację  elementów  zabytkowych  wykonano  w  oparciu  o  środki  finansowe  uzyskane  z  Urzędu  Marszałkowskiego  we  Wrocławiu,  zaś  remont  obiektu  przeprowadzono dzięki  ofiarności  mieszkańców  Trestna  i  okolic.  Przedsięwzięcie  powyższe  było  możliwe  dzięki  zaangażowaniu  się  Pani  Ireny  Szpruty  z  Trestna,  Pani  Marii  Dąbrowskiej 
z  Wrocławia, Pani  Zofii  Skraby  z  Trestna,  Pani  Beaty  Dolejsz  z  Trestna,  Pana  Ireneusza  Kaczora  z  Wrocławia,  Pana  Ryszarda  Nowakowskiego  z  Wrocławia  oraz  Pana  Leszka  Muchy  ze  Świętej  Katarzyny.  Prace  remontowe  przeprowadzono  pod  nadzorem  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  we  Wrocławiu  według  projektu  Pana  Adama  Czmuchowskiego  z  Towarzystwa  Ziemi  Księskiej. 
Remont  przeprowadzono  za  Księdza  Proboszcza  O. Mieczysława  Rećko  Roku  Pańskiego  2010. 

Opracował :  Leszek  Mucha,  Adam  Czmuchowski

No comments:

Post a Comment